Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej– oferta wyjazdowa (NAWA)

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna uczestnictwa w programie NAWA na Uniwersytecie Warszawskim;  

Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa

Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00

Szczegóły na stronie NAWA.

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą UW. W celu uzyskania podpisu przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą należy przesłać do BWZ na adres: international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „Zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.