Mobilność studencka - oferta wyjazdu na studia częściowe do Norwegii

Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem mobilności studenckiej!

Data dodania: 
16-02-2022
Przydatne informacje
Data zakończenia: 
28-02-2022

program mobilności
Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłasza ogólnouniwersytecką kwalifikację do wyjazdu na studia częściowe na następujących Uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców:  
 

Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02) - wszystkie dziedziny
University of Bergen (Nowegia, N Bergen01) – Prawo

Wysokość stypendium 1200 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży 275 EUR. Stypendium jest płatne w walucie PLN. 

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 28 lutego 2022 r..