Godziny dziekańskie 22 grudnia (czwartek)

zdjęcie poglądowe

Informujemy,  że na prośbę Zarządu Samorządu Studentów, po konsultacji z panią Dziekan, Prodziekan ds Studenckich prof. Krzysztof Skwierczyński ogłosił godziny dziekańskie w czwartek 22 grudnia 2022.