Godziny dziekańskie 21 grudnia

Na wniosek Samorządu, po konsultacjach z panią Dziekan, Prodziekan ds Studenckich dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz. ogłosił godziny dziekańskie w całym dniu 21 grudnia 2023