Godziny dziekańskie 2 listopada

Data dodania: 
26-10-2022
Kategorie: 
IEiAK

Prodziekan ds. Studenckich wydał następujące ogłoszenie:

Na prośbę Zarządu Samorządu Studentów WNKS UW, po konsultacjach z Dziekan Wydziału, ogłaszam godziny dziekańskie na WNKS UW w dniu 2 listopada 2022 r.

KJD WNKS UW dr. hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz.

Przypominamy, że 31 października (w poniedziałek) - zgodnie z kalendarzem akademickim - również nie ma zajęć.