Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta 2021/2022

Regulamin świadczeń dla studentów: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.20...

  • Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • Zasady ustalenia składu rodziny wnioskodawcy oraz wysokości dochodu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Zasady i tryb przyznawania miejsc w akademikach stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Na podstawie § 1 ust 2 oraz § 2 załącznika nr 5 do Regulaminu świadczeń na Uniwersytecie Warszawskim ogłasza się, co następuje:

1.Forma składania wniosku

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

2.Terminy składania wniosków dla studentów i studentek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 9 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych studentów i studentek[1];

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku studentów i studentek przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

3.Terminy składania wniosków dla doktorantów i doktorantek

4.Terminy rozpatrywania wniosków dla studentów i studentek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 23 sierpnia 2021 roku – obecnym studentom i studentkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 9 sierpnia 2021 roku;

b) 10 września 2021 roku – studentom i studentkom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia), którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 18 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim studentom i studentkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

5.Terminy rozpatrywania wniosków dla doktorantów i doktorantek

6.Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.

7.Giełda zamiany miejsc

Studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki  mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 28 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku.

[1] Studenci i studentki trzeciego roku I stopnia, którzy planują kontynuowanie studiów na UW powinni złożyć wnioski w tym terminie.

 

Pełna treść komunikatu na stronie BSS: Komunikat Rektora