Żegnamy dr hab. Katarzynę Barańską, prof. UJ (1961-2023)

Katarzyna Barańska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 6 sierpnia 2023 roku, zmarła dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ - etnolożka i antropolożka kultury, muzealniczka, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i redaktorka naczelna czasopisma Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej. Była mądrą i odważną Osobą, ważną dla środowiska etnologicznego i muzealnego.

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor, Kasi - przekazujemy wyrazy współczucia.