Wyszywanka - wykład o źródłach popularności stroju ludowego we współczesnej Ukrainie

W ramach Festiwalu Nauki zapraszamy na spotkanie w IEiAK, w trakcie którego można będzie się dowiedzieć dlaczego i w jakich sytuacjach fragment dawnego stroju ludowego znajduje swoje zastosowanie we współczesnej Ukrainie oraz jaka była droga wyszywanki spod chłopskich strzech do symbolu ukraińskości.

środa, 23.09.2020, g. 17.00,
s. 104, ul. Żurawia 4, Warszawa

Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby osób, obowiązują zapisy pod adresem: w.lipinski@uw.edu.pl (od 14.09 do 22.09.2020).