Wałki w dłoń! Feministycznie o jedzeniu

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
09-04-2021
Godzina: 
17:00

Polskie Towarzystwo Genderowe im. Marii Curie-Skłodowskiej i Mikołaja Kopernika wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismem Ethnologia Polona zapraszają na dyskusję pt.:

Wałki w dłoń! Feministycznie o jedzeniu

Dyskusja odbędzie się w piątek, 9 kwietnia 2021, w godz. 17:00 – 19.00 na platformie Zoom, w ramach trzeciego spotkania cyklu „Kawa z genderem. Spotkania PTG”.

Naszymi gościniami będą redaktorki i autorki artykułów numeru tematycznego Etnologia Polona poświęconego krytycznym studiom nad jedzeniem „The cultural politics of food and eating in
Poland and beyond”
Renata E. Hryciuk (IEiAK UW), Katarzyna Król (SNS IFiS PAN), Sylwia Urbańska (WS UW), Katarzyna Stańczak-Wiślicz (IBL PAN) i Magda Bodzan (IFiS PAN).
Spotkanie poprowadzi Helena Patzer (Ethnologia Polona, IEiAK UW).

Okładka nowego numeru Ethnologia Polona przedstawia las wyciągniętych do góry rąk dzierżących wałki, łyżki i tasaki. Przywodzi na myśl caserolazo latynoamerykańską formę ulicznych protestów kobiet, w trakcie których kuchenne przybory i garnki są używane do wytworzenia rewolucyjnego hałasu. Wystąpienia te przypominają, że to, co prywatne (domowe, codzienne, intymne i kobiece) jest zarazem zawsze polityczne, a metafory związane z karmieniem i podtrzymywaniem reprodukcji społecznej niezwykle nośne.

W międzydyscyplinarnym gronie (antropolożek, historyczki społecznej i socjolożki) porozmawiamy o krytycznych studiach nad jedzeniem – dyscyplinie dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach w Polsce – jako przestrzeni dla studiowania doświadczeń kobiet i innych grup marginalizowanych (i oddawaniu im głosu) w kontekście powiększających się nierówności społecznych i ekonomicznych. 

Przykłady zaczerpniemy z tekstów opublikowanych w numerze specjalnym Ethnologia Polona skupionych wokół dwóch osi tematycznych. Pierwszą jest jedzenie, płeć i migracja. Tu nawiążemy do tekstu Sylwii Urbańskiej na temat transnarodowych macierzyńskich praktyk jedzeniowych polskich migrantek w Brukseli oraz etnografii inicjatyw kulinarnych zatrudniających migrantki i uchodźczynie organizowanych przez warszawskie NGOsy autorstwa Magdy Bodzan.

Drugim tematem naszej rozmowy będzie produkcja żywności, płeć i modernizacja. Sięgniemy do artykułu Katarzyny Stańczak-Wiślicz, na temat zmieniających się znaczeń przypisywanych
pożywieniu i upłciowionym praktykom jedzeniowym oraz roli jaką odgrywały w procesach komunistycznej modernizacji w powojennej Polsce a także do tekstu Katarzyny Król, w którym
przygląda się pracy kobiet przy produkcji herbaty w postsowieckiej Gruzji.

Link do spotkania na platformie Zoom opublikujemy w dniu spotkania!
Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na FB