Visiting Fellowship w Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu dr hab. T. Rakowskiego

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Tomasz Rakowski uzyskał stypendium Józefa Tischnera w Institut für die Wissenschaften vom Menschen i w okresie październik-grudzień 2020 roku będzie pracował w Wiedniu (Austria) nad projektem "Enthusiastic Building, Common-Cosmopolitan Subjectivity, and the Stage of Pre-Solidarity: An Ethnographic-Historical Study on Affective Work in Poland Since Late Socialism". 

Więcej na temat projektu oraz stypendium Józefa Tischnera w IWM można znaleźć poniżej: 

https://www.iwm.at/the-institute/visiting-fellows/tomasz-rakowski/

https://www.iwm.at/fellowships/tischner/