Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UWw sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec aroganckiej i nielicującej z urzędem ministra postawy Przemysława Czarnka okazanej w jego wypowiedzi dla TVP Info z dnia 29.10.2020. Wybrzmiała w niej polityczna wola kontroli uniwersytetów. Była ona także próbą zastraszenia społeczności akademickiej i dowodem braku kompetencji tego polityka do pełnienia funkcji Ministra Edukacji i Nauki.

W swojej wypowiedzi minister dobitnie dał do zrozumienia, że jego celem jest powstrzymanie społeczności akademickiej od udziału w obywatelskim sprzeciwie wobec antydemokratycznych i opresyjnych posunięć obecnej władzy, drastycznie godzących w podstawowe prawa człowieka. Przemysław Czarnek pogardliwie wypowiedział się zarówno o rektorach i nauczycielach akademickich, jak i o młodzieży uniwersyteckiej. Wprost zagroził uczelniom sankcjami, co zdradza nie tylko nieznajomość zasad rozdzielania środków na naukę, ale i łamanie obowiązującego prawa. Zastraszanie społeczności akademickiej w ten sposób uważamy za naganne i niezgodne z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.  Stanowi ona m.in. że “obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej”. Władza, która nie zapewnia takich warunków i niszczy autonomię nauki, nie może liczyć na nasze poparcie! Dlatego oczekujemy, że w trosce o dobro polskiej nauki i polskiej demokracji Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zostanie zdymisjonowany.

Jednocześnie oświadczamy, że zrobimy wszystko, by polska nauka pozostała niezawisła, demokratyczna i odporna na wszelkie naciski polityczne!

 

Rada Naukowa
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW