Spotkanie z Innym, czyli współczesna sztuka z Afryki

Zapraszamy na kolejne Seminarium Afrykanistyczne. Tym razem wykład wygłosi prof. UŁ, dr hab. Aneta Pawłowska. Spotkanie poprowadzi prof. UW, dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł. 

Data dodania: 
26-11-2021
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
09-12-2021
Godzina: 
17:00

Wystąpienie będzie miało na celu ukazanie współczesnej sztuki z kontynentu afrykańskiego z podkreśleniem jej dystynktywnych cech a jednocześnie ze wskazaniem formy równorzędnego dialogu jaki współcześni twórcy nawiązują ze światem zachodnim. Warto przywołać tu kontekst fenomenologii Emmanuela Lévinasa, który analizował relację „twarzą w twarz” z Innym, który powinien być wysłuchany i przyjęty. Podobnie współczesna sztuka z Afryki powinna być przez Zachodnich odbiorców obejrzana i przyjęta oraz przeanalizowana. Przeanalizowana uważanie, bowiem jak twierdzi jeden z najbardziej uznanych malarzy kongijskich – Chéri Samba „Artyści muszą skłonić ludzi do myślenia”. Ale współczesny twórca na kontynencie afrykańskim ma również inne role do wypełnienia. Czasem jest strażnikiem dawnych wzorów i tradycji nie tylko zachowując je w pamięci nowych pokoleń (jak rzeźbiarze Makonde) lecz kreatywnie przenosząc ich zmodyfikowane wersje w XXI wiek. Taką drogę realizacji swych wizji twórczych wybrali np. południowoafrykańska abstrakcjonistka i artystka ludowa Esther Mahlangu oraz rzeźbiarz beniński Romuald Hazoumè – wykonujący maski z odpadów cywilizacyjnych takich jak plastikowe zużyte kanistry, rury, słuchawki telefoniczne. Kolejnym zagadnieniem podjętym w wykładzie będzie kwestia współczesnej promocji i rosnącego znaczenia sztuki z Afryki.

Prof. UŁ, dr hab. Aneta Pawłowska, historyk i historyk sztuki, afrykańska absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 roku jest zatrudniona w Instytucie Historii  Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, tam zdobyła kolejne stopnie naukowe. Od 2016 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2015 r. posiada tytuł Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii sztuki polskiej XIX i XX wieku, sztuki i kultury Afryki Subsaharyjskiej. Jest autorką i redaktorką trzech publikacji książkowych związanych z Afryką oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.  Od 2013 r. prof. Pawłowska prowadzi badania nad audiodeskrypcją czyli tworzeniem opisów obiektów artystycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niewidomych.

Il. - Esther Mahlangu przy pracy 2016 r. Fot. LubabaloD (zródło Wikimedia Commons)

Na spotkanie zapraszają:
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne,
Katedra Języków i Kultur Afryki UW i
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.