Seminarium Afrykanistyczne: Frankistowska Hiszpania wobec procesu dekolonizacji Gwinei Hiszpańskiej

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
29-04-2021
Godzina: 
17:00

Zapraszamy na Seminarium Afyrkanistyczne poświęcone tematowi stosunku frankistowskiej Hiszpania wobec procesu dekolonizacji Gwinei Hiszpańskiej. Referat wygłosi Piotr Kruze z Wydziału Historii UW, spotkanie prowadzić będzie dr Izabela Will z Katedry Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW.

Gwinea Równikowa uzyskała niepodległość na drodze pokojowej  w 1968 r. Referat analizuje wpływ zmian we frankistowskiej Hiszpanii na jej politykę kolonialną, a także na sytuację społeczną i polityczną w samej Gwinei. Pokazuje również unikatową drogę Gwinei do niepodległości w porównaniu z innymi państwami afrykańskimi. Wystąpienie opiera się na źródłach archiwalnych pozyskanych podczas przeprowadzonych kwerend w Madrycie i Gwinei Równikowej.

Biogram:
Mgr Piotr Kruze – absolwent Instytutu Historycznego UW (2016). Pod kierunkiem dr. hab. Marka Pawełczaka przygotowuje dysertację poświęconą dekolonizacji Gwinei Równikowej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii politycznej i wojskowej Afryki XIX i XX w. Od 2019 r. pracuje w Ambasadzie RP w Addis Abebie.


Na spotkanie zapraszają:
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Katedra Języków i Kultur Afryki UW 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW