Pożegnanie prof. dr hab. Barbary Bazielich  (1929-2017)

Data dodania: 
25-05-2017

Ze smutkiem informujemy,

że 22 maja 2017 r. zmarła

Prof. dr hab. Barbara Bazielich

emerytowana profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Urodzona 23 lutego 1929 r. w Katowicach, po ukończeniu studiów etnograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, od początku lat 50, pracowała w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, gdzie w latach 1965-1981 pełniła funkcję kierownika w Dziale Etnografii. Specjalizowała się w zakresie sztuki, rękodzieła, ubioru i stroju ludowego, prowadząc badania w Polsce i wielu krajach Europy. Od 1981 r. pracowała w Katedrze Etnografii (później Etnologii i Antropologii Kulturowej) Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w latach 1981-1984 i 1988-1993 pełniła funkcję kierownika. W 1999 r. przeszła na emeryturę, kontynuując zajęcia ze studentami do 2002 r. Była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Komitetu Nauk Etnologicznych  PAN. Opublikowała ponad 20 książek, w tym 3-częściowe dzieło o strojach ludowych narodów europejskich, za które otrzymała w 1999 r. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz około 250 obszernych artykułów. Profesor Barbara Bazielich całe swoje życie poświęciła zagadnieniom tradycyjnej kultury ludowej, w tym kultury Śląska, z którym się mocno identyfikowała.

Wśród licznych nagród i wyróżnień przyznanych Profesor Barbarze Bazielich wymienić należy m.in. Złoty Krzyż Zasługi, odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Nagrodę im. Oskara Kolberga w uznaniu „ Za zasługi dla kultury ludowej”.