Postkolonializm po Buczy | Postcolonialism after Bucha | Постколоніалізм після Бучі

W jakim języku dekolonizują się Ukrainki i Ukraińcy? Spotkanie odbędzie się w języku ukraińskim i angielskim.

Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
24-10-2022
Godzina: 
17:00-19:00
Postkolonializm po Buczy

Podczas pierwszego spotkania otwierającego działania Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Postkolonialnych wysłuchamy osoby uczestniczące w formowaniu politycznego i intelektualnego programu ukraińskiej suwerenności. Ich głosy, zogniskowane wokół tematu dekolonizacji, a także języka i praktyk, które pozwalają na jej przeprowadzenie, będą przewodnikami po ukraińskiej pamięci, złożoności i codzienności miejsca do życia.  

Walka i opór Ukraińców jest odpowiedzią na trwająca od 2014 roku agresję militarną i terytorialne aneksje Rosji, propagandową i dezinformacyjną kampanię wymazywania ukraińskiej tożsamości i politycznego samostanowienia, oraz relatywizację wojny przez symetryzujące postulaty czy opisy wojny, które pomijają sprawczość samych Ukraińców.

Opór ma charakter zbrojny, intelektualny, oparty na afektywnych i wynikających z solidarności praktykach społecznych. Chcemy zatem zapytać: Jak solidarność rozumieją Ukraińcy? Jakie formy przybierają “lokalne sprawczości” zbiorowości walczących o zachowanie życia w Ukrainie? W jaki sposób antykolonialny opór może wyrażać złożoność (językową, kulturową, polityczną) i demokratyczny impuls, bez popadania w dwubiegunowy obraz świata walczących imperiów?

Bio:
Valeriia Buradzhyieva jest kuratorką, menadżerką kultury i badaczką; studiowała teorię i historię kultury oraz performance studies. Pochodzi z Berdiańska. Współpracowała z centrum artystycznym IZOLYATSIA w Soledarze, Wild Theatre w Kijowie i Milvus Artistic Research Center w Knislinge w Szwecji. Valeriia jest współzałożycielką i członkinią redakcji Soniakh Digest: https://soniakh.com/

Dr Julia Buyskykh jest historyczką i antropolożką afiliowaną przy Instytucie Historii Ukrainy na Narodowej Akademii Nauk, współpracuje z organizacją pozarządową Centrum Antropologii Stosowanej w Kijowie. Autorka „Głosy i doświadczenia lokalnych badaczy: jak mówi się o wojnie”.

Oleksandr Fedoryshen jest historykiem, byłym dyrektorem Centrum Historii Winnicy (2017-2021), dyrektorem Muzeum Winnicy, sekretarzem Rady ds. Historii, Dziedzictwa Kulturowego i Toponimii przy burmistrzu Winnicy. Autor: „Dekolonizacja w Winnicy: pierwsze wyniki”