Pogrzeb prof. Anny Szyfer

Ze smutkiem przekazujemy informację o śmierci Prof. zw. dr hab. Anny Szyfer. Msza święta żałobna oraz pogrzeb odbędą się 1 sierpnia o godz. 14.00, na Cmentarzu Prawosławnym (część katolicka), ul. Wolska 140 a w Warszawie.

Data dodania: 
30-07-2018

Prof. dr hab. Anna Szyfer (ur. 22 października 1931 roku w Warszawie, zm. 24 lipca 2018 roku w Olsztynie) – etnografka i dialektolożka, badaczka kultury ludowej Warmii. W 1957 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku dialektologia, broniąc pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. Witolda Doroszewskiego. W latach 1961-67 związana była z Pracownią Dialektologiczną w Zakładzie Językoznawstwa PAN. Od 1967 roku pracowała w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W 1968 roku obroniła doktorat pt. „Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Warmii, Mazurach i Kurpiach” (promotorka: prof. A. Kutrzeba-Pojnarowa), a w 1976 na podstawie pracy „Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970” uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 1987 roku uzyskała tytuł profesora na podstawie książki „Społeczność i kultura małego miasta. Studium na przykładzie Rynu”. Od 1984 roku związana była z poznańskim ośrodkiem etnologicznym, w którym pełniła funkcję wicedyrektorki Instytutu, była także wieloletnią kierowniczką Zakładu Etnografii Polski.

Za: etnologia.amu.edu.pl/pracownicy/zmarla-prof-zw-dr-hab-anna-szyfer (oprac. A. W. Brzezińska)