Oświadczenie Rady Naukowej IEiAK UW ws proponowanej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym

Data dodania: 
13-06-2018

Warszawa, 7 czerwca 2018 r.


Jako uczeni i uczone, studentki i studenci, oraz inni pracownicy i pracownice Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oświadczamy stanowczo, iż nie zgadzamy się na te elementy w proponowanej ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawie 2.0), które przekreślają autonomię i podmiotowość ludzi nauki. Uniwersytet musi pozostać instytucją stwarzającą warunki do pracy naukowej nieskrępowanej interesami gospodarczymi i politycznymi. Nie zgadzamy się zatem na te zapisy w prawie, które prowadzą do podporządkowania Uniwersytetu formule zewnętrznego, eksperckiego i scentralizowanego zarządzania. Zdecydowanie popieramy działania realizowane na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem „Wolne Dni Akademii”, protesty na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na innych uczelniach.

Oświadczamy, że nie będziemy w przyszłości zgadzać się na jakiekolwiek z elementów prawa odbierającego uczonym roli kreatorów, arbitrów i wykonawców zadania rozwijania polskiej nauki.

 

Rada Naukowa
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego

Pobierz oświadczenie