Okiem etnologa. Warsztaty dla licealistów - podsumowanie projektu

W grudniu 2020 r. zakończyliśmy projekt „Okiem etnologa. Warsztaty dla licealistów z województwa mazowieckiego” realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu nasi doktoranci, absolwenci i współpracownicy przeprowadzili 20 warsztatów w 8 liceach ogólnokształcących na terenie województwa mazowieckiego, a także stworzyli 3 nowe scenariusze zajęć etnograficznych dla licealistów.
W czasie warsztatów przybliżyliśmy uczniom tematy, jakimi zajmuje się współczesna etnologia i antropologia kulturowa, dyskutowaliśmy nad poruszanymi przez nią problemami badawczymi oraz podstawowymi metodami wykorzystywanymi podczas badań etnograficznych. Warsztaty miały na celu pobudzenie w młodzieży ciekawości poznawczej dotyczącej zarówno ich najbliższego otoczenia, jak i kontekstów dalszych i mniej znanych, sproblematyzowanie codziennych wyborów, działań i zwyczajów, a także inspirację w wyborze studiów i dalszej ścieżki kariery.

Tematy, które cieszyły się największym powodzeniem wśród uczniów, to m.in. etnomuzykologia, antropologia wizualna, antropologia medyczna, antropologia miasta i ruchów miejskich, etnografia Afryki, a także bardzo aktualne badania społeczności w czasach pandemii.

Oto, jak o warsztatach wypowiadali się sami uczniowie:

Warsztaty były interesujące i pełne informacji, które na pewno zostaną wykorzystane przez nas w życiu codziennym. 

Bardzo ciekawe doświadczenie, przydatna wiedza w czasie epidemii.

Warsztaty były bardzo interesujące, pozwalały uzmysłowić sobie różne rzeczy. 

Podobały mi się te warsztaty, ponieważ były oryginalne i rozwojowe i pobudzały naszą kreatywność i pracę w grupie.  

A tak pisali o projekcie nauczyciele:

Warsztaty pozwalają z innej perspektywy spojrzeć na pozornie oczywiste rzeczy; pomagają w zainteresowaniu młodzieży inną tematyką, rozbudzają ciekawość poznawczą. 

Wszystkie przekazywane treści były interesujące, przedstawione w sposób profesjonalny.

To ciekawa propozycja, która może być realizowana w formie interdyscyplinarnej, np. na lekcjach muzyki, plastyki czy godzinach wychowawczych.

Mamy nadzieję, że warsztaty przyczyniły się do popularyzacji antropologii kulturowej wśród licealistów i pokazały ją jako ciekawy wybór przyszłych studiów. 

 

Warsztaty były realizowane w ramach projektu „Okiem etnologa. Warsztaty dla licealistów z województwa mazowieckiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.