O zastosowaniu elementów etnografii przedtekstowej w badaniu instytucji opieki medycznej

W najnowszym numerze "Etnografii Polskiej" (Tom 64 Nr 1-2 (2020): link) ukazał się artykuł dr Huberta Wiercińskiego z IEiAK poświęcony etnografii przedtekstowej w badaniu instytucji opieki medycznej. Autor we wstępie zapowiada:

"W artykule (...) poszukuję możliwości zastosowania założeń etnografii przedtekstowej i rozważam, czy zawsze warto przekraczać krytykowane „nachylenie tekstowe”, utożsamiane z epistemologią odziedziczoną głównie po szkole semiotycznej (...).  Sięgam  przy  tym  do  własnych  doświadczeń  terenowych wyniesionych z badań prowadzonych w Zdroju oraz wśród lekarzy pod-stawowej opieki zdrowotnej (POZ). (...)
Etnografię przedtekstową pojmuję (...) jako apel o powrót do metodologicznych źródeł pozwalających odkry-wać  ludzi  w  ich  wielowymiarowych  aspektach  codzienności,  a  nie  projekt  wyzna-czający nowe drogi poznania."

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu: PDF