Nominacja do nagrody im. Jerzego Giedroycia dla dra hab. T. Rakowskiego

Książka dr hab. Tomasza Rakowskiego z IEiAK została nominowana do nagrody im. Jerzego Giedroycia. 

Kategorie: 
Nagroda

Książka dra hab. Tomasza Rakowskiego Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego Antropologia powodzenia (Wyd. Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2018) znalazła się wśród 9 pozycji nominowanych do nagrody im. Jerzego Giedroycia za 2019 rok (spis nominowanych). 

Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. W konkursie rozpatrywane są monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką.