"Młodzi chcą odpowiedzialnego seksu" -
rozmowa z Agnieszką Kościańską prof. UW 

W Magazynie Opinii "Pismo" w dniu 02.06.2021 ukazała się rozmowa Karoliny Lewenstam z dr hab. Agnieszką Kościańską, prof. UW na temat edukacji seksualnej w Polsce i jej korelacji z postrzeganiem roli państwa, narodu i własnej tożsamości. 

"Podstawą naszej tożsamości narodowej jest koncepcja rodziny, więc tutaj, w przygotowaniu do życia seksualnego, koncentruje się spór polityczny. Od pozornie błahych kwestii – co nastolatek zrobi z dziewczyną za szkołą – natychmiast przechodzimy do tego, jak wyobrażamy sobie państwo, naród i zakres wolności obywatelskich."

Pełen tekt dostępny pod linkiem