Mikrogrant UW dla mgr Ruxandry Any

Serdecznie gratulujemy naszej doktorantce, mgr Ruxandrze Anie uzyskania dofinansowania w wewnętrznym systemie grantowym UW w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza". Mgr Ana dzięki pozyskanym środkom poprowadzi badania wstępne dot. transnarodowych i cyfrowych wymiarów praktyk cielesnych. 

Głównym celem dofinansowanego projektu jest antropologiczna analiza przemian obserwowanych w obszarze nowych sposobów angażowania technologii cyfrowych w kulturowe modelowanie technik posługiwania się ciałem. Projektowane badania doprowadzą do uchwycenia i konceptualizacji społecznego funkcjonowania oraz indywidualnego doświadczania praktyk cielesnych w warunkach dominacji cyfrowych form komunikowania się. Analiza edukacji tanecznej w jej mobilnych, transnarodowych układach stanowić będzie punkt wyjścia do szerszej refleksji na temat przemian kulturowych spowodowanych posługiwaniem się technologią zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Pokaże też nowe obszary mobilności (rzeczywistej i wirtualnej), a także nowe formy nierówności i marginalizacji wynikającej z różnego dostępu do technologii wymagających odpowiednych kompetencji.