Magdalena Lubańska na konferencji The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought

Data dodania: 
12-10-2017

Dr Magdalena Lubańska weźmie udział w konferencji The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 16-17 października w Warszawie.

Referatowi pt. Post-Memory of the Suffering of the Homo Sacer in the Region of Subcarpathia, Poland: A Post-Secular Anthropological View będzie towarzyszył pokaz filmu Not to Judge w reż. Magdaleny Lubańskiej i Pawliny Carlucci Sforzy. Film został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS3/01443

Program konferencji

Galeria