Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze - konferencja naukowa i referat dr M.Małanicz-Przybylskiej

W dniach 22-25 września 2022 w Bytomiu odbywa się konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego poświęcona kulturze tradycyjnej jako doświadczeniu i wyzwaniu badawczemu. 

W jej ramach dr Maria Małanicz-Przybylska wygłosi referat (23 września) nt. Folklorotwórczego potencjału protestów ulicznych na przykładzie strajków kobiet w Warszawie w 2020 i 2021 roku

Więcej o programie konferncji oraz o XCVII walnym zgromadzeniu PTL