Najciekawsza praca magisterska z zakresu etnologii i antropologii kulturowej w I edycji Konkursu im. Zofii Sokolewicz

Przydatne informacje

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w I edycji Konkursu im. Zofii Sokolewicz, będącego wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Polskiego Instytutu Antropologii oraz Komisji  Etnograficznej PAU, w kategorii najciekawsza praca magisterska z zakresu etnologii i antropologii kulturowej zwyciężyła praca zatytułowana:

Samotworzące się środowisko. Notatki o moskiewskiej sztuce performansu, której autorem jest Hleb Mikhalouski.

Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Horolets (IEiAK UW) i obroniona na Uniwersytecie Warszawskim.

Serdecznie gratulujemy!