Ewa Klekot i Katarzyna Waszczyńska na Pierwszym Forum Eksperckim Chiny - Europa Środkowa i Wschodnia na temat Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Ewa Klekot i Katarzyna Waszczyńska wzięły udział w Pierwszym Forum Eksperckim Chiny - Europa Środkowa i Wschodnia na temat Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, które odbyło się w Krakowie w dniach 11-14 września 2016 roku.

Data dodania: 
17-10-2016

Pierwsze Forum zgromadziło przedstawicieli Chin oraz szesnastu państw Europy Środkowej i Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier. Podczas trzech dni obrad prezentowali oni metody ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i najlepsze praktyki, a także wymieniali się doświadczeniami w badaniu i dokumentowaniu przejawów tegoż dziedzictwa.

Zakończeniem Forum była uroczystość wręczenia dyplomów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depozytariuszom dwunastu elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisanych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego [patrz: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3306].

Głównymi organizatorami Forum było: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.