Etniczne i plemienne uwarunkowania konfliktu w afrykańskim Sahelu (Sudan i Sudan Południowy jako przykład) 

Na najbliższym Seminarium Afrykanistycznym spotkanie z dr Nagmeldinem Karamalla-Gaiballa poprowadzi prof. UW, dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł. Zapraszamy!

Data dodania: 
10-01-2022
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
13-01-2022
Godzina: 
17:00

Afrykański region Sahelu, rozciągający się od Somalii, przez Etiopię, Sudan, Czad, Mali, a nawet Mauretanię po ocean, charakteryzuje się wyjątkowym charakterem geograficznym i podlega istotnym zmianom klimatycznym. To przekłada się na strukturę populacji w regionie, wpływa na styl życia zamieszkujących go różnorodnych grup oraz na ich wzajemne oddziaływania. Intensywne migracje, które charakteryzują region Sahelu (Sudan i Sudan Południowy) w związku ruchem plemion arabskich i afrykańskich, mają wyraźny wpływ na jego historię, zwyczaje i tradycje. Migracje te niosły ze sobą wpływy kulturowe, społeczne, ekonomiczne i religijne oraz powodowały radykalne zmiany. Kraje regionu, poza kolonialnym dziedzictwem, biedą, zacofaniem gospodarczym i społecznym, borykają się także z problemem zarządzania różnorodnością etniczną i plemienną. Z tego powodu każde państwo, którego polityka nie uwzględnia etnicznej różnorodności, nawet o długiej historii, jest zagrożone wybuchem konfliktu. Dzisiaj ma on miejsce w Etiopii, konflikt w tym państwie toczył się też przed secesją Erytrei, kolejny przed rozpadem Sudanu, a także w Czadzie, Libii, Mali, Somalii, a nawet obecnie w Południowym Sudanie.

W trakcie wykładu poruszone zostaną następujące tematy:

  • Etniczne i społeczne uwarunkowania konfliktu w Darfurze
  • Etniczne i społeczne uwarunkowania konfliktu w Południowym Sudanie.
  • Wpływ czynników plemiennych na problemy graniczne między Sudanem a Etiopią.

Dr. Nagmeldin Karamalla-Gaiballa jest politologiem, ekonomistą, poetą, pisarzem i działaczem społeczno-kulturalnym pochodzącym z Sudanu. Stopień doktora nauk społecznych uzyskał w Instytucie Nauk Politycznych i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada tytuł magistra ekonomii (finanse i bankowość) z dwoma innymi certyfikatami finansowymi wydanymi przez Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań Naukowych w Genewie, w zakresie "rozwoju i regulacji rynku kapitałowego" oraz "międzynarodowych graczy w dziedzinie finansów publicznych i zarządzania długiem". Posiada również certyfikat „Religii, konfliktów i pokoju” z Harvard University, USA. Obecnie jest adiunktem w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oraz wizytującym adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jest również adiunktem wizytującym na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, wykładowcą wizytującym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Jest autorem polskiej książki „Sudan: Konflikt w Darfurze (2003-2011)”, wydanej w 2017 r. przez Uniwersytet Warszawski. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, członkiem rady doradczej British Journal of Human Resource and Leadership, przewodniczącym Fundacji Euro-African, przewodniczącym Fundacji Southern Connect oraz członkiem Komitetu Rzecznictwa Społeczność afrykańska w Polsce. Aktywnie uczestniczy także w wydarzeniach towarzyskich, kulturalnych i sportowych, organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz bierze udział w wywiadach prasowych, radiowych i telewizyjnych w Radiu Tok FM, Programie Polskiego Radia III, TVN (polski kanał telewizyjny), Polsat TV , Newsweek Polska, dziennik Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza.

Dr. Nagmeldin Karamalla tworzy także poezję. W 2004 roku opublikował swój debiutancki zbiór poezji zatytułowany „Masarib ar-Rahil”, którego polski przekład dokonany przez autora i jego żonę ukazał się sześć lat później. Jest także autorem książki opublikowanej w 2017 roku „Sudan: Conflict in Darfur (2003-2011)”. www.karamalla.com

 

Na spotkanie zapraszają:
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Katedra Języków i Kultur Afryki UW 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW