"Dekolonizacyjne badania dziedzictwa językowo-kulturowego" - zajęcia dr P. Cichockiego dla doktorantów WNKS

Doktorantów WNKS zachęcamy do udziału w zajęciach dr Piotra Cichockiego pt. "Dekolonizacyjne badania dziedzictwa językowo-kulturowego. Metody, narzędzia, wyzwania" (USOS).

Zajęcia odbywać będą się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w każdy wtorek w godz. 9.30-11.00.

Z opisu zajęć:

Zajęcia posłużą do krytycznej refleksji nad kategoriami używanymi w ramach nauk humanistycznych i społecznych do opisu społecznej rzeczywistości. Ten ogólny cel, związany z założeniami współczesnych nauk o kulturze, społeczeństwie i religii, zostanie zrealizowany poprzez dyskusję głównie nad badaniami prowadzonymi w Azji i Afryce. Omówimy przy tym badania i prace teoretyczne opracowane przez tamtejszych badaczy, jak i teksty naukowców wywodzących się z zachodnich środowisk.

Organizacja kursu będzie bazować na czterech częściach, poświęconych kolejno:

  • pojęciu dziedzictwa językowo-kulturowego, uwzględniającego jego zróżnicowany, zarówno ucieleśniony, jak i zinstytucjonalizowany charakter. Szczególnie istotna będzie w tej części krytyczna refleksja nad pojęciem kultury (4 spotkania);
  • dekolonizacji – przedyskutujemy główne uwarunkowania i konsekwencje tego procesu (jak i samej kolonizacji), ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak wpływa on na „dziedzictwo” i „kulturę” (2 spotkania);
  • metodom i narzędziom, czyli naukowym sposobom zbierania źródeł i ich wstępnej analizy. Odniesiemy się zarówno do pracy nad źródłami historycznymi, literackimi i etnograficznymi, a także eksperymentalnymi (4 spotkania);
  • wyzwaniom i perspektywom. W tej części przedyskutujemy metodologiczne nurty, które podejmują się krytyki (lub nawiązania dialogu) z wyłaniającymi się obecnie tendencjami życia społecznego badanych terytoriów (2 spotkania).