Co jest pilne? Europejska polityka neutralności klimatycznej miast i jej lokalne interpretacje - nowy projekt badawczy A. Horolets, prof. UW

Z radością informujemy, że dr hab. Anna Horolets, prof. UW będzie realizować projekt badawczy pt. Co jest pilne? Europejska polityka neutralności klimatycznej miast i jej lokalne interpretacje, finansowany z Narodowego Centrum Nauki (Nr DEC-2022/47/I/HS3/01292). Projekt będzie przebiegał we współpracy z University of Klagenfurt (Austria) i Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Słowenia). 

Więcej o projekcie (English below):

Zmiany klimatyczne stają się nie tylko tym, o czym mówią politycy, ale także tym, czego każdy z nas doświadcza w codziennym życiu. W obliczu upałów, huraganów i nieprzewidywalności pór roku coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że nadszedł czas, aby przemyśleć nasz sposób życia i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. I że jest to pilna potrzeba na całym świecie.

 

Bogate kraje z rozbudowanym przemysłem, transportem i wysoką konsumpcją, takie jak kraje europejskie, mają największy wpływ na klimat. Nowa Misja 100 UE ma na celu powstrzymanie zmian klimatycznych. Wspiera 100 europejskich miast w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. Wśród tych 100 miast znajdują się Warszawa, Klagenfurt i Lublana. Widzi się w nich laboratoria działań na rzecz klimatu i wzorce do naśladowania dla wszystkich europejskich miast. Ale czy potraktują powstrzymanie zmiany klimatycznej jako pilną sprawę?

 

W tym projekcie chcemy dowiedzieć się, jak pilność neutralności klimatycznej konkuruje z innymi pilnymi potrzebami w tych miastach, takimi jak kryzys uchodźczy, skandal polityczny czy bankructwo miasta. Warszawa, Klagenfurt i Lublana bardzo różnią się wielkością, liczbą mieszkańców, budżetem i aktualnym wpływem na klimat, dwa miasta są stolicami, jedno - nie. Jak będą interpretować politykę UE? Co będzie priorytetem dla każdego z nich? Lokalne interpretacje tego, co pilne, pomogą nam lepiej zrozumieć społeczne hierarchie i asymetrie w tych miastach i pomiędzy nimi. A przede wszystkim chcielibyśmy dowiedzieć się, jaki wpływ mają działania tych miast na podejście do kwestii zmian klimatu.

Celem naukowym projektu jest zbadanie i zinterpretowanie tego, co jest pilne w kontekście zmian klimatycznych. Chcemy zobaczyć, jak pilność neutralności klimatycznej konkuruje z innymi pilnymi sprawami. Chcemy wiedzieć, jak powstaje, kształtuje się i realizuje w życiu politycznym i kulturowym poczucie, że coś jest pilne. Interesuje nas społeczno-kulturowe i polityczne życie pilności klimatycznej.

Celami szczegółowymi projektu EU-URGE są:

- przeprowadzenie kulturowej analizy pilności klimatycznej,

- rozwinięcie antropologii zmian klimatu z wykorzystaniem pilności jako pryzmatu,

- zobaczenie, jak przebiega przejście miast do neutralności klimatycznej i co się dzieje, gdy unijna polityka neutralności klimatycznej przechodzi na poziom krajowy i lokalny.

Projekt ukaże specyfikę kontekstu środkowoeuropejskiego, który do tej pory nie był dobrze zbadany.

 

Antropologia jest uznawana za dyscyplinę najlepiej badającą to, co lokalne i codzienne. Posłużymy się jej sztandarową metodą – badaniami terenowymi. To metoda wyjścia w teren, bycia tam, współpracy z ludźmi i uważnego słuchania tego, co mają do powiedzenia. Metoda zanurzenia się w praktyce społecznej, która traktuje obserwowaną rzeczywistość jako nieoczywistą i jednocześnie sensowną. Przeprowadzimy obserwację uczestniczącą m.in. w urzędach i na protestach ulicznych, będziemy też robili wywiady pogłębione. Porozmawiamy z biurokratami i działaczami miejskimi, decydentami i pracownikami organizacji non-profit. Będziemy też traktowali teksty jako część rzeczywistości kulturowej, społecznej i politycznej. Zbierzemy i przestudiujemy dokumenty polityczne i debaty medialne na temat neutralności klimatycznej, aby zobaczyć, jak w tym kontekście rozumiane są pojęcia pilności, przyszłości i transformacji klimatycznej. Co ważne, będziemy pracować jako międzynarodowy zespół badawczy. Dla nas jest to więcej niż współpraca, jest to proces tworzenia nowej jakości wiedzy. Przeprowadzimy wspólne badania terenowe, aby skorzystać ze świeżej perspektywy, jaką przynosi „spojrzenie z zewnątrz”, i przeprowadzimy międzykrajowe analizy porównawcze naszych danych. Będziemy dzielić się ze sobą naszą wiedzą i doświadczeniem.

 

Mamy nadzieję, że pod koniec naszego badania dogłębnie zrozumiemy, jak pilności konkurują ze sobą w trzech miastach Europy Środkowej, które zdecydowały się dołączyć do akcji EU Mission 100. Zobaczymy, jakie wizje przyszłości przyniesie pilność neutralności klimatycznej. Dowiemy się, które elementy zmian klimatu są stawiane na pierwszym planie, a które pomijane przez zwalczające się pilności.

 

Projekt ujawni mechanizmy kulturowe promujące mobilizację w kwestiach zmian klimatycznych oraz te, które taką mobilizację hamują. Wniesie on wkład w antropologiczne badania pilności i będzie rozwijał antropologię polityki.

 

***

 

The effects of anthropogenic climate change become increasingly tangible from year to year across the globe, threatening livelihoods, exacerbating conflicts, and forcing populations and politicians to rethink their ways of living. Climate change requires urgent action worldwide. Historically, the European countries are disproportionately responsible for climate change.

The new Mission 100 of the EU is committed to mitigate climate change by supporting 100 European cities to pursue climate neutrality by the year 2030. Warsaw, Klagenfurt, and Ljubljana are among the 100 cities that are expected to act as experimentation and innovation hubs and role models for all European cities, who will need to achieve neutrality by 2050. The EU policy sets a moving horizon for the anticipated urban climate neutral futures (2030, 2050). By framing this policy as an experiment, it simultaneously opens up possibilities for the participating municipalities to minimize the risk of future failure.

The project focuses on how the urgency of climate neutrality, to which the cities subscribed, interacts with existing local and national urgencies in Warsaw, Klagenfurt, and Ljubljana. What other urgencies (economic, security, health etc.) claim to have priority in the three cities characterized by huge differences in population and territory, administrative position, budget and current climate impact? How are different interests and ideas reconciled, adjusted, and prioritized? What does one learn about social hierarchies, legacies, and asymmetries when examining vernacular urgencies, and how do these localized translations and negotiations impact attitudes to climate change issues? The project’s scientific goal is to explore and interpret how urgency is defined with regard to climate change, how climate change urgency competes with other urgencies, and how a sense of urgency is generated, communicated, and realized politically and culturally. We are thus interested in the socio-cultural and political life of climate urgency. Within this overarching research interest, the projects’ particular objectives are: - to conduct a cultural analysis of urgency, revealing how it relates to the temporal (future horizons) and societal factors (power structures, inequalities, and political mobilization), and by this, build experiential ground to theorize urgency in anthropology, - to advance the anthropology of climate change through the prism of urgency, focusing on how invoking urgency affects climate adaptation and mitigation as well as the mechanisms of prioritizing climate policies and actions, - to follow cities’ transition to climate neutrality and to analyze mechanisms whereby the EU policies are translated to national and local levels, to analyze the conditionality of agency of social actors (policy-makers, businesses, NGOs, citizens), and through this, demonstrate the specifics of Central European context.

Methodologically, anthropological epistemological lens lies at its core. Texts, including policy documents, are treated as a part of sociocultural and political reality. Joint research design is crucial for the project’s objectives as it allows comparisons as well as cross-fertilization of academic sensibilities, experience and expertise. We will use ethnography, incl. participant observation and qualitative interviews, to gain an in-depth and nuanced knowledge of local actors (e.g. municipality officials, local activists) and processes. This fieldwork will take place both separately and jointly at each site to achieve synergies and multiply perspectives. Hermeneutical interpretation and text analysis of policy documents and media debates to reconstruct the context, interpret the policy action’s rhetoric power and support multi-sited ethnography in its objective to “follow the concept”. The research is expected to result in the detailed and in-depth analysis of competing urgencies in three Central European cities that pledged commitment to climate neutrality goals. It will allow to understand future projections and anticipatory forms of knowledge and ignorance that this policy action triggers. It will bring insights into the cultural mechanisms that promote and/or prevent mobilization in climate change issues. The project will significantly shape the emerging field of anthropological studies of urgency and advance the anthropology of policy. The resulting innovative knowledge will have impact on just transitions to a climate-neutral future.