Capoeira: pasado, presente y futuro de una práctica afrobrasileña

Sergio González Varela, Ricardo Nascimento
Rok wydania: 
2023
Tytuł książki / czasopisma: 
Capoeira: pasado, presente y futuro de una práctica afrobrasileña
Język oryginału: 
hiszpański
ISBN: 
978-65-88905-03-6

Zawiadamiamy o ukazaniu się książki pod redakcją Sergio González Varela oraz Ricardo Nascimento "Capoeira: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość afro-brazylijskiej praktyki" (oryg: "Capoeira: pasado, presente y futuro de una práctica afrobrasileña"). Książka prezentuje, po raz pierwszy w języku hiszpańskim, zbiór tekstów akademickich napisanych przez specjalistów capoeiry. Dzięki współpracy i dialogowi między antropologami, edukatorami, socjologami, artystami i historykami pracującymi w Brazylii i poza nią, w książce poruszone zostały tematy dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tej afro-brazylijskiej praktyki. Czytelnik znajdzie prace analizujące wymiar historyczny capoeiry, jej dzisiejszy zakres polityczny, duchowy i bojowy oraz jej globalną ekspansję we współczesnym świecie. Książka oferuje też analizę przewartościowania roli kobiet w tej tradycyjnej afro-brazylijskiej sztuce, ich dominującej obecnie funkcji oraz wpływu na budowanie bardziej inkluzywnej przyszłości capoeiry w Brazylii.

Abstract in Spanish:
El presente libro muestra por primera vez en español una colección de textos académicos escritos por especialistas sobre la capoeira. A través de la colaboración y diálogo entre antropólogos, educadores, sociólogos, artistas e historiadores trabajando dentro y fuera de Brasil, se discuten los temas sobre el pasado, el presente y el futuro de esta práctica afrobrasileña. En sus páginas, el lector encontrará trabajos que analizan la dimensión histórica de la capoeira y sus ámbitos políticos, espirituales, militantes y de expansión global en la actualidad. Finalmente, el libro ofrece un análisis sobre la revaloración de la mujer en la capoeira en Brasil, su papel preponderante en la actualidad y su influencia en la construcción de un futuro más inclusivo dentro de este arte tradicional afrobrasileño.

Open access