Artykuł współautorstwa dr hab. Anny Horolets w EEPS

Data dodania: 
26-03-2020
Kategorie: 
Publikacja

W czasopismie "Eastern European Politics and Societies" ukazał się artykuł pt. "Ignorance as an Outcome of Categorizations: The 'Refugees' in the Polish Academic Discourse before and after the 2015 Refugee Crisis" współautorstwa dr hab. Anny Horolets, dr hab. Adriany Micy, dr hab. Mikołaja Pawlaka i dr hab. Pawła Kubickiego poświęcony temu, jak mechanizmy ignorancji wynikające z kategoryzowania i określania uchodźców mogą powołać do życia nieoczekiwane nowe obszary ignorancji pod wpływem kryzysu i szybkich zmian. Materiałem empirycznym posłużyły kategoryzacje uchodźców w polskim dyskursie akademickim przed i po 2015 roku. 

Tekst powstał w ramach grantu „Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii” (DEC-2015/19/B/HS6/00080), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Artykuł dostępny przez bazę SAGE w zasobach online BUW - pod LINKIEM.