III Konkurs im. B. Malinowskiego na najlepszą książkę naukową z zakresu etnologii 

plakat promocyjny

Komitet Nauk Etnologicznych PAN wydłużył termin zgłaszania publikacji na konkurs na najlepszą książkę naukową z zakresu etnologii, antropologii społeczno-kulturowej, folklorystyki i etnomuzykologii opublikowaną w latach 2021-2022. Publikacje można zgłaszać do 15 września 2023 r. Zachęcamy do zgłaszania swoich tekstów!

Warunki konkursu określa Regulamin Nagrody Komitetu Nauk Etnologicznych PAN im. Bronisława Malinowskiego. Autorki i Autorów publikacji, które mogą być zgłaszane do Nagrody przez uprawnione do tego instytucje i osoby (zob. Regulamin, cz. III, §4, pkt 1).

Więcej: http//kometno.pan.pl