CARGO/(nie)materialność. Wystawa interdyscyplinarna

Data dodania: 
26-03-2015
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
15-04-2015

Muzeum Azji i Pacyifku, ul. Solec 24 ­

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4

Galeria 18A, ul. Nowogrodzka 18A

15.04 - 15.06.2015

Warszawa

wstęp wolny

Facebook 

Zachęcamy do wsparcia wystawy na portalu Wspieram Kulturę.

 

Zapraszamy na wernisaż 15 kwietnia 2015:

  • 17:00 Muzeum Azji i Pacyfiku (Solec 24)
  • 18:15 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Żurawia 4)
  • 19:30 Galeria 18A (Nowogrodzka 18A)

Wydarzenie na Facebooku

Antropologiczna wystawa  łącząca  elementy  sztuki współczesnej,  designu,  krytyki  społecznej  i gry  miejskiej  porusza  temat  relacji  pomiędzy  dobrami  codziennego  użytku  a  ludzkim doświadczeniem. To oddolne przedsięwzięcie zainicjowane przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW wsparła grupa artystów, kuratorów i naukowców, tworząc wspólnie artystyczno­badawczą  spółdzielnię  w  ramach  Koła  Naukowego  Antropologii  Rzeczy  i Muzealnictwa.

Zwiedzanie Cargo / (nie)materialności jest swoista grą miejską, która obejmuje trzy przestrzenie i powiązane ze sobą wątki interpretacyjne i formalne. Oglądający przejdzie ścieżką od historii (muzealnictwo),  poprzez  rejestrację  naszego  teraźniejszego  życia  (etnografię),  po zwirtualizowaną przyszłość (design spekulatywny).

Pojęcie Cargo będące jednym z najważniejszych zagadnień z zakresu antropologii, nawiązuje do  kultów  cargo  z  Papui  Nowej  Gwinei.  Odnosimy  się  do  nich  opisując  niejednoznaczne  i nieracjonalne  relacje  łączące  ludzką  jednostkę  i  społeczne  zbiorowości  z  dobrami, przedmiotami, narzędziami, technologiami, materią i... niematerialnością.

W ramach ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku zaprezentowane zostaną obiekty z Wietnamu i Afganistanu  z  drugiej  połowy  XX  wieku,  prywatne  zdjęcia  i  etnograficzne  relacje,  ilustrujące zderzenie  codzienności  i  nowoczesnej  zmiany  w  kontekście  indywidualnych  biografii  i konfliktów  zbrojnych. Ekspozycja  przygotowana  jest  we  współpracy  z  wietnamskimi  artystami (Dang Thuy Duong), naukowcami i animatorami życia społecznego, a także z udziałem artysty Daniela Rycharskiego.

Część wystawy o tytule "Szara  strefa" umiejscowiona jest w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej  UW.  Prezentuje  ona  grupę  instalacji,  zdjęć  i  multimediów.  „Szara  strefa”  to  gest oporu  wobec  dominacji rynku, reprezentowany  przez  obiekty  takie  jak  maszyna  do  skręcania papierosów,  cukierki  spoza  strefy  Schengen,  czy  „obiekty  znalezione”  po  niedzielnym targowisku.  W  tej  części  wystawy,  oprócz  studentów  IEiAK  UW,  wezmą  udział  Marek  M. Berezowski, Anton Nikolotov i Weronika Plińska.

Ekspozycja  w  Galerii  18A  zanurza  widza  w  futurystycznym  rytuale  religijnym  i  kampanii reklamowej,  opartych  na  spekulatywnej  koncepcji  uwikłania  ludzkiego  doświadczenia  w (nie)materialność.  W  przygotowaniu  ekspozycji  wzięli  udział  artyści  Izabela  Chamczyk  i  Piotr Cichocki.

Równolegle  do  wystawy  powstaje  film  dopełniający  jej  treść,  realizowany  przez  studentki Wysziału  Sztuki  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w  krakowie,  Teresę  Kutkowską  i  Magdalenę Światłoń. Jego pokaz odbedzie się podczas finisażu wystawy.

Wystawę  organizują:  Koło  Naukowe  Antropologii  Rzeczy  i  Muzealnictwa  przy  IEiAK  UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UW, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Galeria 18A.

Partner: Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Patroni: Kultura On­line, Mała Kultura Współczesna, Stan Rzeczy, Going.pl, Enter the Room, Radio Kampus