-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz

profesor uczelni
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
prodziekan ds. badań naukowych WNKS UW; kierowniczka Zakładu Antropologii Medycyny i Cielesności; wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UW

Contact

m.walkowicz@uw.edu.pl
+48 22 55 31 658
Dyżury 

w roku akademickim 2023/2024 urlop naukowy 

W roku akademicki 2023/2024 visiting scholar w Centre for Biomedicine, Self and Society, University of Edinburgh
 

Area of interest

antropologia ciała i medycyny; kulturowe wymiary technologii medycznych, w tym genetyki i nowych technologii reprodukcyjnych; badania nad dzieciństwem; antropologia literatury

Biography

Kierowniczka grantów badawczych NCN i NPRH (zob. poniżej)

Członkini Interdysycplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem, www.childhoods.uw.edu.pl, facebook IZBnD

Październik 2014 - uzyskanie habilitacji na Wydziale Historycznym UW (na podstawie książki Doświadczenie in vitro. Niepłodnosć i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej)

Grudzień 2005 -  obrona pracy doktorskiej pt. „Sztuczny człowiek i jego konteksty” w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, kierunek: socjologia.
Doktorat na temat wizerunków sztucznego człowieka w kulturze (Golema, potwora dr. Frankensteina, automatów, androidów, robotów, cyborgów)
Studia doktoranckie: Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Lipiec 1999 -  obrona pracy magisterskiej w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem

Studia magisterskie: IEiAK UW

Studia równoległe: filologia polska UW

Zajęcia ze studentami (wybrane):

 • od października 2013 – wykładowca i tutor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bioetyka (Socjologia i antropologia medycyny z elementami metodologii nauk społecznych)
 • od lutego 2007 - adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW:
   

  – konwersatorium dla studentów studiów doktoranckich Wydziału Historycznego UW Interpretacje i ich legitymizacja (współprowadzenie)
  – seminaria: Antropologia i literatura, Antropologia późnej nowoczesności, Człowiek i technologia, Genetyka i nowe technologie medyczne w perspektywie antropologicznej, Rodzicielstwo i polityka, Etnografia dzieci i młodzieży, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie Antropologia nowoczesności
  – wykłady: Kłopoty z kulturą w XXI wieku, Kulturowe wymiary cielesności, Najnowsze kierunki w humanistyce, Antropologia współczesności, Teorie nowoczesności
  – warsztat redaktorski, warsztat Jak poprawnie pisać po polsku
  – zajęcia internetowe Człowiek i technologia
  laboratorium Antropologia rodziny i dzieciństwa

Selected publications

Od 2007 r.:

Książki

Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Redakcja naukowa książek

Fragmenty większej całości. Dla Jerzego S. Wasilewskiego (z A. Kościańską i T. Rakowskim), WUW, Warszawa 2021

Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia (z Ewą Maciejewską-Mroczek i Marią Reimann), Oficyna Naukowa, Warszawa 2018 (i t. 2, książka dla dzieci)

Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne (z Anną Krawczak, Ewą Maciejewską-Mroczek), Oficyna Naukowa, Warszawa 2018

Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies (z Marią Reimann), Oficyna Naukowa, Warszawa 2018 (i t. 2: kiążka dla dzieci)

Etnografie biomedycyny (z Hubertem Wiercińskim), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, DiG, Warszawa 2011

Willliam Arens, Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011

Antropolog wobec współczesności (z Anną Malewską-Szałygin), Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa 2010

Numery tematyczne czasopism (redakcja)

Brocher Symposium: Between Policy and Practice – Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Healthcare, „Reproductive BioMedicine & Society Online”, vol. 3, grudzień 2016 (z Joanną Mishtal), http://www.rbmsociety.com/issue/S2405-6618(16)X0003-2

Antropologia i historia, „Rocznik Antropologii Historii”, t. 5, z. 8, 2015 (z Agnieszką Kosciańską)

„Kultura i Medycyna”, „Etnografia Polska”, t. 58, z. 1-2, 2014 (z Małgorzatą Rajtar)

Rozdziały w książkach

IVF in Poland From political debates to biomedical practices (z A. Krawczak) In: E. Griessler et. al. (eds.). The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. London: Routledge 2022

Tabu i adopcja. Rodzinna gra w zapomnienie, w: A. Kościańska,  M. Radkowska-Walkowicz, T. Rakowski (red.). Fragmenty większej całości. Dla Jerzego S. Wasilewskiego, WUW, Warszawa 2021

Nikt nie rodzi się kobietą? Zespół Turnera i zwierciadła kobiecości, w: Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia, red.  Magdalena Radkowska-Walkowicz, Ewa Maciejewska-Mroczek,  Maria Reimann, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019

Etnografia zespołu Turnera. Wprowadzenia (z E. Maciejewską-Mroczek,  M. Reimann), w: Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia, red.  Magdalena Radkowska-Walkowicz, Ewa Maciejewska-Mroczek,  Maria Reimann, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019

Feminist Anthropologists Meet the Ideology of Gender (z A. Kościańską), w: M. Buchowski (red.), Twilight Zone Anthropology: A Voice from Poland, Sean Kingston Publishing. Herefordshire, UK 2019

Between Monster Child and Innocent Baby. Managing Fear and Hope in Polish Debates on In Vitro Fertilization (z E. Maciejewską-Mroczek) w: J. Ahlbeck i inni (red.), Childhood, Literature and Science: Child Figures as Fragile Subjects, Abingdon: Routledge 2018

Termoaktywna bielizna, waleczne limfocyty i podróże w nieznane, czyli o ciele i zdrowiu w książkach dla dzieci, w: Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, red. M. Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Oficyna Naukowa, Warszawa 2018

Pomiędzy religijnym nakazem, politycznym dyskursem a prywatnym przeżyciem: babcia i dziadek wobec zapłodnienia in vitro, w: Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne, red. A. Krawczak, E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2018

Dziecko z in vitro? O ontologicznej choreografii między polityką a tożsamością, w: Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne, red. A. Krawczak, E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2018

Feminist Anthropologists Meet the Ideology of Gender (z A. Kościańską), w: M. Buchowski (red.), Twilight Zone Anthropology: A Voice from Poland, Sean Kingston Publishing. Herefordshire, UK (w druku)

From the Chair to the Field. Research in Ethnology and Cultural Anthropology in Warsaw (z A. Malewską-Szałygin i in.), w: H. Alzheimer et al. (red.). Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Polen. Institut für Ethnologie und Kulturanthropologie, Universität Warschau: Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2015

Płaczące zarodki, polskie dzieci. O in vitro w polskim parlamencie , w: Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

Mleko matki. Wstęp do antropologii jedzenia dla najmłodszych, w: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, red. A. Wieczorkiewicz, U. Jarecka, Wydawnictwo IFiS PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa 2014

Powroty monstrum. Mit Frankensteina we współczesnych recepcjach odkryć naukowych, w: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych II, red. E. Hendryk,
E. Kamińska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPO, Szczecin 2014

Potyczki z technologią. Badania prenatalne w ujęciu antropologicznym, w: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014

Wstęp. Biomedycyna, reprodukcja, antropologia, w: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński (z Hubertem Wiercińskim), Warszawa 2014

Czemu służy straszenie „ideologią gender”? Rozmowę przeprowadził Tomasz Stawiszyński, w: Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014

Aaaby wynająć brzuch. Antropologiczne konteksty macierzyństwa zastępczego, w: Pożegnanie z Matką-Polką? Dyskursy, praktyki  i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. R. Hryciuk,
E. Korolczuk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012

Blastusie i syndrom. Rola języka naukowego w polskiej debacie o in vitro, w: Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa 2011

Co robi etnograf? Czyta, w: Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, red. M. Radkowska-Walkowicz, DiG, Warszawa 2011

Wstęp. Antropologiczne danie z kanibala, w: W. Arens, Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Nie słuchaj teściowej! Czyli jak żywić niemowlę w czasach internetu, w: Antropolog wobec współczesności, red. A. Malewska-Szałygin, M. Radkowska-Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa 2010

Baśń o miłych droidach, złym cyborgu i nowoczesności, w: Gwiezdne wojny. Współczesny epos (pop)kulturowy, red. A. Jawłowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010

Artykuły w recenzowanych czasopismach

‘Should I Buy Her a Doll’? Motherhood and Turner Syndrome in Poland, Medical Anthropology 2023 (z Ewą Maciejewską-Mroczek),
https://doi.org/10.1080/01459740.2023.2170797

Bad television, unhealthy computers? Children’s mapping of health, fun and morality, Children's Geographies 2020, doi: 10.1080/14733285.2020.1849561

„Je chipsy i zapycha się chrupkami”. Nastolatki w opiniach dzieci, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 5/2019

The hormone of growth and hope. The case of the Turner Syndrome, „Ethnologia Polona” 2019, nr 40, doi: 10.23858/EthP40.2019.002

Being a girl with a rare disease: an anthropological investigation on Turner Syndrome, „Salute e Societa” 2019, nr 3, doi: 10.3280/SES2019-003009

Kochanie, ratujmy nasze dzieci” – telewizyjny spektakl zdrowia, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2018, t. 19, z. 2

O nas się mówi, ale z nami się nie rozmawia”. Dziecko w kulturze współczesnej i badaniach społeczno-kulturowych w kontekście polskiej debaty na temat technologii reprodukcyjnych, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2017, t. 18, z. 4 (z Ewą Maciejewską-Mroczek)

„Jak zaczęła się twoja historia”. Nowe technologie reprodukcyjne i nowe formy stygmatyzacji, „Lud”, t. 101, 2017How the political becomes private. In vitro fertilization and the Catholic Church in Poland, „Journal of Religion and Health”, 17.08.2017, http://dx.doi.org/10.1007/s10943-017-0480-3

Do ‘In Vitro Children’ Exist? The ‘Ontological Choreography’ between Public Debates and Private Experiences in Poland, „Children’s Geographies”, 21.09.2017 (z Ewą Maciejewską-Mroczek), http://dx.doi.org/10.1080/14733285.2017.1380781

Introduction, „Reproductive BioMedicine & Society Online”, vol. 3, grudzień 2016, http://www.rbmsociety.com/issue/S2405-6618(16)X0003-2

Telewizja, słodycze i zdrowie. O sprawczości dzieci i napięciach w praktykach życia codziennego w kontekście programów promocji zdrowia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 58, 2016, http://dx.doi.org/10.18778/0208-600X.58.07

Anna Zadrożyńska (1938-2014), „Lud”, t. 99, 2015 (z Anną Malewską-Szałygin)

Antropologia i historia (wstęp do numeru tematycznego), „Rocznik Antropologii Historii”, t. 5, z. 8, 2015 (z Agnieszką Kosciańską)

„To wielkie zwycięstwo polskiej wolności”? Nowa ustawa regulująca leczenie metodą in vitro w Polsce w perspektywie antropologicznej, „Prawo i Medycyna”,  t. 62, z. 18, 2015

Zbyt mały krok w dobrym kierunku, „Kultura Liberalna”, nr 25, 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/06/23/magdalena-radkowska-wa...

Between advanced medical technology and prayer: infertility treatment in post -socialist Poland,
„Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review”, t. 50, z. 6, 2014

Śluz, modlitwa i laparoskopia. Popularyzacja naprotechnologii w kontekście polskiej debaty na temat zapłodnienia in vitro, „Etnografia Polska”, t. 58, z. 1-2, 2014

Wprowadzenie do bloku tematycznego „Kultura i Medycyna”, „Etnografia Polska”, t. 58, z. 1-2, 2014 (z Małgorzatą Rajtar)

Frozen children and despaired embryos in the ‘new’ post communist state: debate on IVF in the context of Poland’s transition, „European Journal of Women’s Studies”, nr 21 (4), listopad 2014

Who is afraid of Frankenstein? Polish debate on in-vitro fertilization, „Ethnologia Europea. Journal of European Ethnology” nr 2 (42), 2012

Зародыши. Потенциальные дети и новые игроки на политической сцене, „Этнографическое обозрение”, nr, 2013

Biotransfiguracje – sztuka, życie, polityka, „Teksty Drugie”, nr 1/2/2013

The creation of "monsters": the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland, „Reproductive Health Matters”, listopad 2012

Искусственный человек в образах литературы и кино, „Медицинская Антропология и Биоэтика”, nr 3/2012

Gdzie się kryją potwory? Dzieci epoki zaawansowanych technologii medycznych, „Kultura Popularna”, nr 1 (31), 2012

 Cyborg. Technologia w literaturoznawstwie i studiach kulturowych. Z Magdaleną Radkowską-Walkowicz, autorką książki Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze rozmawia Edyta Lorek-Jezińska, „Litteraria Copernicana”, nr 2(8), 2011

Sztuczne dziecko. Między niepokojącą obcością a swojską czułością, „Dialog”, nr 3 (640), 2010

Pinokio i jego bracia, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, nr 3 (18), 2009

oraz artykuły naukowe i popularno-naukowe m.in. w magazynie kulturalno-społecznym „(op.cit.,)” i recenzje książek m.in. w: „Social Anthropology/Anthropologie Sociale”, „Kulturze Popularnej”, „Kulturze Współczesnej”

Redakcja językowa książek naukowych

Antropologia seksualności, red. A. Kościańska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

J.S. Wasilewski, Tabu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010

Gender. Perspektywa antropologiczna (t. 1 i 2), red. R.E. Hryciuk i A. Koscianska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007.

Research projects

Dzieciństwo i hormony. Wrodzony przerost nadnerczy ˗ perspektywa antropologiczna
Projekt finansowany jest ze środków Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Nowe Idee 2B» w POB IV. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Borelioza i Internet. Antropologiczne studium kontrowersji medycznych w dobie cyfrowej komunikacji, Narodowe Centrum Nauki, program Preludium Bis, 2020–2023, kierowniczka zespołu badawczego (główna wykonawczyni: Magdalena Góralska)

Nowe technologie reprodukcyjne – perspektywa childhood studies, Narodowe Centrum Nauki, program Sonata Bis, 2013–2018, kierowniczka zespołu badawczego, główna wykonawczyni

Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies, Narodowe Centrum Nauki, program Opus, 2015–2018, kierowniczka zespołu badawczego, główna wykonawczyni

Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2016–2019, kierowniczka zespołu badawczego, główna wykonawczyni

Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna, Narodowe Centrum Nauki, program Opus, 2011–2014, kierowniczka zespołu badawczego, główna wykonawczyni

Brocher Foundation Publication Grant: grant na przygotowanie numeru specjalnego czasopisma „Reproductive Biomedicine & Society Journal”, będącego wynikiem sympozjum fundacji Brocher, 2015
(z prof. J. Mishtal, University of Central Florida)

Brocher Foundation Symposium, Hermance, Switzerland: Between Policy and Practice: Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care, 6–7 lipca 2015
(z prof. J. Mishtal, University of Central Florida)  

Conferences and visiting lectures

międzynarodowe

2022 warsztaty Regulating the Hormonal Self: The Ethical, Legal, and Social Implications of Developments in Biomedical Hormone Research, Brocher Foundation, Hermance, Szwajcaria

2022 Vienna Anthropology Days, Wiedeń, Austria, prowadzenie panelu Between protection and participation. How to do research with children on difficult subjects

2022 XVIII Zjazd Socjologiczny. Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje, Warszawa, prowadzenie panelu Konstrukcje przyszłości w doświadczeniu choroby i zarządzaniu zdrowiem

2022 Nordic Ethnology and Folklore Conference RE:22, Reykjavik, Islandia, prowadzenie panelu Re-thinking crisis. Children’s perspective

2021 15th Congress of the International Society for Ethnology and Folklore Helsinki (SIEF) BREAKING THE RULES? POWER, PARTICIPATION, TRANSGRESSION, Helsinki, Finlandia, online, referat: Children’s pandemic archive

2021 The IX Conference on Childhood Studies. Childhood and Time, Tampere, Finlandia, online, referat: Diagnostic work and children. The case of Turner Syndrome

2021 ESA Research Network of Sociology of Health & Illness, UJ, referat: Mothers of girls with Turner Syndrome: from caregivers to managers of knowledge

2020 International Workshop Online: New perspectives in research on reproduction and parenthood,  wydarzenie online Warszawa-Sztokholm, referat ‘Should I buy her a doll’? Motherhood and Turner’s Syndrome

2019 seminarium (In)tangible technology and data in medical humanities and social sciences, University of Helsinki, Finland, referat Growth hormone. (In)tangible technology in the experience of Turner syndrome

2019 Conference Les relations de parenté dans des mondes contemporains en transformation: persistances, conflictualités et redéfinitions, 27-29 maja 2019, Besancon, Francja, referat ‘Should I buy her a doll’? Kinship, motherhood, and femininity in the context of Turner’s Syndrome

2019 SIEF 14th Congress: Track Changes: Reflecting on a Transforming World, Santiago de Compostela, Spain, referat The social life of Turner syndrome. Beyond medicine and anthropology

2019 Universitaire de Strasbourg, wykład Being a girl with Turner syndrome

2018 Childhood and Materiality, the VIII Conference on Childhood Studies, University of Jyväskylä, Finlandia, referat Where do Polish babies come from? Maturation and sexuality in books for children

2018 SANT/FAS 2018 conference: Vulnerabilities, Swedish Anthropological Association and Finnish Anthropological Society, Uppsala, Szwecja, prowadzenie panelu Children and Vulnerabilities. Between Agency and Disempowerment

2017 EASA Medical Anthropology Network: Bodies in Transition — Power, Knowledge and Medical Anthropology, Lizbona, Portugalia, referat The power of food – in the perspective of Polish children

2016 VII Conference on Childhood Studies Childhood in Everyday Life, University of Turku, Finlandia, plakat What makes people healthy? Places and practices of everyday life

2016 ESA Mid-Term Conference of the Research Network on Sociology of Health & Illness, New directions in health care work and organisations, New University of Lisbon, Portugalia, referat (z M. Reimann) Reaching consent/assent in various research situations with children. Reflections from three qualitative research projects conducted in Poland

2016 Conference Child’s competences in chronic illness, Uniwersytet Gdański, referat (z Ewą Maciejewską-Mroczek) Socjokulturowe wymiary choroby przewlekłej. Przypadek Zespołu Turnera

2015 workshop Reproducing Justice Assisted Reproduction and Reproductive Justice in Baltic, Central and Eastern Europe, Centre for Baltic and East European Studies, Södertörn University, Szwecja, referat “Great Victory of our Freedom?” The new in vitro act in Poland in the Context of Biomedical Power and Catholic Authority

2015 seminarium Children’ competencies in health and illness. Perspectives of concerted common research and work, Università del Piemonte Orientale, Alessandria, Włochy

2015 konferencja I know some things about me’. Children’s Competences about Health and Illness, Università del Piemonte Orientale, Alessandria, Włochy, referat (z E. Maciejewską-Mroczek, M. Reimann) Children, biomedicine and representations in the context of the debate on in vitro fertilization in Poland

2015 Fragile Subjects Childhood in Literature, Arts and Medicine. International Conference, University
of Turku, Finlandia, referat (z E. Maciejewską-Mroczek) Between a Monster Child and an Innocent Baby: Management of Fear and Hope in Polish Debates on in Vitro Fertilization

2015 wykład na zaproszenie University of Strasbourg, Francja, Does a ‘test-tube child’ exist? Between political debate and private experiences in Poland

2015 Brocher Foundation Symposium, Hermance, Switzerland: Between Policy and Practice: Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care (współorganizacja, prowadzenie dyskusji)

2014 konferencja Social anthropology and Global Transformation, University of Basel, Museum der Kulturen Basel, Centre for African Studies, Szwajcaria, referat (z H. Wiercińskim) Following the footprints: cultural anthropology and the elusive genes in Poland

2013 The 3rd Annual Health in Transition Conference, Uniwersytet Warszawski, referat Polish debate
on the in-vitro fertilization in the context of Poland's transition

polskie

2020  Transhumanizm: Idee, Strategie, Wątpliwości 3, Artes Liberales UW, referat Jak oswoić robota? Sztuczny człowiek w literaturze dla dzieci

2019 Bielański wZlot. Spotkania, rozmowy, wystąpienia na 100-lecie Naszego Domu, Warszawa, referat (z  A. Krawczak) Kalendarz Naszego Domu w perspektywie współczesnych badań nad dzieciństwem

2019 I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna: Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym, Poznań, referat Praca nadziei i urealnianie życiowych scenariuszy. O macierzyństwie, niepłodności i zespole Turnera

2019 XVII Zjazd Socjologiczny, Wrocław, referat Być matką z zespołem Turnera? Między pracą nadziei a urealnianiem życiowych scenariuszy

2018 UAM Poznań, wykład (z E. Maciejewską-Mroczek) Jak robić badania z dziećmi o zdrowiu? Perspektywa childhood studies

2018 UAM Poznań, Choroby rzadkie. Badania antropologiczne i interdyscyplinarne perspektywy badawcze, referat Rzadkość, wyjątkowość, zwyczajność w doświadczeniu osób z Zespołem Turnera

2018 AGH Kraków II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TechSpo’18: Władza algorytmów? referat Hormony, pomiary, regulacje. Przypadek Zespołu Turnera

2018 Uniwersytet Warszawski, konferencja Tajemnice, przemilczenia, niedopowiedzenia. O czym się mówi i nie mówi dzieciom? referat O czym milczą książki dla dzieci, kiedy mówią o cielesności

2017 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM​, wykład Uwikłane w płeć? O chromosomach, kobiecości i Zespole Turnera w perspektywie etnograficznej

2017 III Konferencja Socjologia medycyny – promocja zdrowia – MEDIA, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, referat „Kochanie, ratujmy nasze dzieci” – telewizyjny spektakl zdrowia

2017 konferencja Cięcie ciał. Ruchome obrazy, Uniwersytet Warszawski, rozmowa dr Matyldy Szewczyk
z dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz Płód jako (ruchomy) obraz. Wokół USG prenatalnego

2017 Konferencja Regulacja in vitro – wyzwania bioetyczne i prawne, Uniwersytet Warszawski, Zarodek jako obywatel, członek rodziny i byt liminalny w świetle ustawy o leczeniu niepłodności i polskiej debaty
o in vitro

2016 VI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk, prowadzenie grupy tematycznej (z M. Rajtar) Nieufność
i medycyna – perspektywa nauk społecznych

2016 Konferencja Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie polskim, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, referat „Lekarz ustali”. Procesy medykalizacji w polskiej medycynie rozrodu na przykładzie ustawy o leczeniu niepłodności

2015 II Międzynarodowa Konferencja Niepłodność – droga do macierzyństwa, Centrum Medyczne Macierzyństwo i grupa The Fertility Partnership, Kraków, referat Obraz pacjentów i ich rodzin w narracjach polskich specjalistów w leczeniu niepłodności. Wstępne konkluzje z projektu badawczego „Nowe technologie reprodukcyjne. Perspektywa childhood studies”

2015 Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Dziecko w kulturze europejskiej, SGGW Warszawa, referat Dziecko z in vitro – między polityką a tożsamością

2015 IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, UAM Poznań, Czy istnieją dzieci z in vitro? Wyznaczanie pola badawczego w antropologii medycznej

Awards and Scholarships

2019 Nagroda indywidualna I stopnia rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia organizacyjne
2018 Nagroda rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe 
2016 Medal Dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego (nagroda rektora UW)
2015 Nagroda rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe
2008 Nagroda KLIO Wydziału Historycznego UW za książkę Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 

Member of scientific organizations

członkini Komitetu Bioetyki PAN
członkini PTS
członkini SIEF