-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

dr Maria Reimann

1982-2023
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności

Contact

mw.reimann@uw.edu.pl

Członkini Interdysycplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem, kierowniczka grantu badawczego NCN pt. Dzieciństwo po rozwodzie. Opieka naprzemienna w perspektywie antropologicznej

Area of interest

antropologia rodziny i pokrewieństwa; badania nad dzieciństwem

Selected publications

Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2019

Redakcja naukowa książek

Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia (z Ewą Maciejewską-Mroczek i Magdaleną Radkowską-Walkowicz), Oficyna Naukowa, Warszawa 2018 (i t. 2, książka dla dzieci)

Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies (z Magdaleną Radkowską-Walkowicz), Oficyna Naukowa, Warszawa 2018 (i t. 2: kiążka dla dzieci)

Research projects

APPARENT -Transition to parenthood: International and national studies of norms and gender division of work at the life course transition to parenthood, ERC Starting Grant, 2011-2015, wykonawczyni

Nowe technologie reprodukcyjne – perspektywa childhood studies, Narodowe Centrum Nauki, program Sonata Bis, 2013–2018, wykonawczyni

Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies, Narodowe Centrum Nauki, program Opus, 2015–2018, wykonawczyni

Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2016–2019, wykonawczyni

Dzieciństwo po rozwodzie. Opieka naprzemienna w perspektywie antropologicznej, Narodowe CEntrum Nauki, program Opus, 2021-2024, kierownicza grantu, główna wykonawczyni