-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

dr Iwona Kaliszewska

adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

Contact

i.kaliszewska@uw.edu.pl
+48 22 5531654

Iwona Kaliszewska, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Od 2004 prowadzi etnograficzne badania terenowe na Kaukazie Północnym. Obecnie zajmuje się badaniem praktyk związanych z ekonomią islamską oraz ekonomią nieformalną. Autorka i współautorka książek oraz artykułów o tematyce kaukaskiej. Wraz z Kacprem Czubakiem reżyserowała film dokumentalny o dagestańskiej zapaśniczce pt. "Siłaczka // Strongwoman" (2014). Prezeska Fundacji Kaukaz.net. 

Area of interest

antropologia polityczna, antropologia ekonomiczna (antropologia korupcji), Etnografia Kaukazu (w szczególności Dagestanu), islam na Kaukazie Północnym, konflikty na Kaukazie, zastosowanie programów komputerowych w analizie materiałów terenowych. Obszar badań: Dagestan, Kaukaz Północny.

Biography

Wykształcenie• 1999-2005 Uniwersytet Warszawski, kierunek: informatyka, dyplom magistra (2005).
• 2003-2007 Uniwersytet Warszawski, kierunek: etnologia, dyplom magistra (2007).
• 2003-2004 Studium Form Fotograficznych.
• 2008- 2012 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie na kierunku etnologia.
• styczeń 2013 obrona doktoratu w IEIAK UW.

 

Dydaktyka

• Laboratorium: Codzienność młodych Gruzinów. Badania w Tbilisi i Gori 2013/2014
Problemy i konflikty współczesnego Kaukazu, 2009/2010.
• Komputerowa analiza wywiadów, 2008/2009, 2009/2010.
• Komputerowe techniki wspomagania analizy materiałów etnograficznych (wraz z B. Borkowską), r. akad. 2010/2011.
• Laboratorium: Religijne i świeckie autorytety na Podolu Wschodnim (wraz z I. Kołodziejską-Degórską) r. akad. 2009/2010 i 2010/2011.
• Antropologia stosowana. Ścieżka ukraińska, 2010/2011.
• Antropologia stosowana. Antropologia w dziennikarstwie: reportaż. 2010/2011.
• Kaukaz w perspektywie antropologii politycznej, 2011/2012.
• Praktyki terenowe w ramach laboratorium, obwód winnicki,  Podole Wschodnie, Ukraina, 2010-2011.
• Praktyki terenowe ze studentami studiów magisterskich, Użhorod, Ukraina, lipiec 2010.

 

Znajomość języków
• angielski: biegle
• rosyjski: biegle
• niemiecki: zaawansowany
• francuski: średniozaawansowany

 

Selected publications

Książki

 • Kaliszewska I. Falkowski M. Veiled and Unveiled in Chechnya and Daghestan, Hurst Publishers, 2016.
 • Kaliszewska I. Za Putina i za szarijat. Dagestańscy muzułmanie o Rosji i państwie islamskim, WUW, 2016.
 • Voell S., Kaliszewska I., eds. State and Legal Practice in the Caucasus. Anthropological Perspectives on Law and Politics, Ashgate, 2015
 • Kaliszewska I., Everyday Life in the North Caucasus, URIC, IV 2011 [raport published  in Polish and English in form of a book].
 • Kaliszewska I., Falkowski M., Matrioszka w hidżabie [Matrioshka in hijab. Esseys on Dagestan and Chechnya] , SIC!, 2010.
 • Kaliszewska I. Życie codzienne na Kaukazie Północnym, kwiecień 2011. Opracowane w ramach projektu rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o krajach pochodzenia współfinansowanego przez Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców (122 strony).

Artykuły naukowe oraz rozdziały w książkach

 • Kaliszewska I., Cheese bribe. Viewing social changes through food and mobility in Daghestan, North Caucasus, Sociological Studies, 4/2018. http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne...
 • Kaliszewska I., Kołodziejska-Degórska I. Social context of wild leafy vegetables uses in Daghestan, Journal for Ethnobiology and Ethnomedicine, 2015. https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s1300...
 • Kaliszewska I. „I wait for enlighted times”. Story of Issa Kodzoev, Ingush writer [in Polish], Nowa Europa Wschodnia, 6/2013.
 • Kaliszewska I., Ramzan's Chechnya, New Eastern Europe, Special Edition 2011.
 • Kaliszewska I., South Ossetia: Sad Independence [in Polish], Nowa Europa Wschodnia, 6/2011.
 • Kaliszewska I., Karabakh: war or discotheque? [in Polish], Nowa Europa Wschodnia, 5/2011.
 • Kaliszewska I., Ramzan’s Chechnya [in Polish],  Nowa Europa Wschodnia, 1/2010.
 • Kaliszewska I., The Chechen pilgrimage [in Polish], Nowa Europa Wschodnia, 4/2010.
 • Kaliszewska I., Dagestan. In quest for the lost state [in Polish] , Publications of Polish Anthropological Institute, 2/2010. http://www.pia.org.pl/sites/default/files/i_kaliszewska_said...
 • Kaliszewska I.  Karabach: Wojna i dyskoteka, Nowa Europa Wschodnia,  3-4 (XVII-XVIII) 2011.
 • Kaliszewska I. Wybory w Dagestanie. Demonstracja lojalności i pogardy, Nowa Europa Wschodnia, I (XV) 2011, styczeń-luty.
 • Kaliszewska I.,Czeczeńska pielgrzymka, Nowa Europa Wschodnia, 4/2010.
 • Kaliszewska I., Święto w którym wszyscy są równi, Nowa Europa Wschodnia, 5 (XII) 2010 wrzesień-październik.
 • Kaliszewska I., Lehastanum hayeri adaptacman yntrwac razmawaruthyunnery (z ormiańskiego: Wybrane strategie adaptacji Ormian w Polsce), Erewań 2009.
 • Kaliszewska I., Czeczenia Ramzana,  Nowa Europa Wschodnia, 5/2009.
 • Kaliszewska I., Ramzan's Chechnya, wydanie specjalnie, 2011.
 • Falkowski M., Kaliszewska I., Dagestan. Zapomniany zakątek Kaukazu, Nowa Europa Wschodnia, 1/2009.
 • Kaliszewska I. Terror od (dagestańskiego) podwórka, Nowa Europa Wschodnia,2 (XVI) 2011.
 • Kaliszewska I. Echa ZSRR. Wpływ Związku Radzieckiego na tożsamość uchodźców z Czeczenii  [w:] Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red M. Ząbek. Warszawa 2010.
 • Kaliszewska I. Rzecz o dagestańskich migrantach wracających w rodzinne strony   [w:] Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red M. Ząbek, Warszawa 2010.
 • Kaliszewska I. Wspomagana komputerowo analiza wywiadów etnograficznych i tekstów folkloru, [w:] Folklor w dobie internetu, Toruń 2009 (grudzień).
 • Kaliszewska I., Pliszczyńska O. Unia Europejska wobec zjawiska terroryzmu w Rosji [w:] Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, red. Beata Piskorska, Lublin 2012.

Recenzje książek

 • Kaliszewska I. Planeta, gdzie kotłuje się i wrze. O książce Planeta Kaukaz Wojciecha Góreckiego, Nowa Europa Wschodnia, 6 (XIV) 2010, listopad-grudzień.
 • Kaliszewska I. Po co nam czołg? O książce Germana Sadułajewa Jestem Czeczenem, Nowa Europa Wschodnia, 2 (XVI) 2011.
 • Kaliszewska I. Czeczeni nie zaufali. O książce Jonathana Littella Czeczenia. Rok III. 5(XIX) 2011.

 

Research projects

 • Antropologiczne studium korupcji w Dagestanie (kierownik grantu NCN 2016-2020).
 • Documenting Dargi Languages: Shiri and Sanzhi - uczestnik projektu badawczego finansowanego przez Volkswagen Foundation. Kierownik projeku Diana Forker, Uniwersytet w Bambergu, 2012-2015.
 • Kierownik grantu „Religijne i Świeckie autorytety w Dagestanie”  Termin realizacji projektu: 2009-2011.  Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Wykonawca grantu NCN „Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu Wschodnim (Ukraina) – analiza w kontekście dyskursów państwowych” pod kierownictwem Iwony Kołodziejskiej-Degórskiej.
 • Główny wykonawca grantu: Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych.  Fin. Fundusz Innowacji Dydaktycznych. Kierownik grantu: prof. Lech Mróz, 2006.
 • Główny wykonawca grantu “Komputerowe Wspomaganie Analizy Wywiadów Etnograficznych” fin. Fundusz Innowacji Dydaktycznych. Kierownik grantu: prof. Lech Mróz, 2005-2006.
 • Kierownik projektu pt. “Polacy w Dagestanie”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2007.
 • Kierownik projektu pt. “Zesłańcy i globtroterzy. Kaukaz oczami Polaków w XIX i XXI wieku”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008.

Badania terenowe

 • Badania terenowe w Shiri w Dagestanie w ramach projektu "Documenting Dargi Languages: Shiri and Sanzhi", 2012-2015.
 • Etnograficzne badania terenowe w Dagestanie, Federacja Rosyjska, 2004-2011.
 • Etnograficzne badania terenowe w Czeczenii i Dagestanie (wraz z Ievą Raubisko z University of Oxford) 2010.

Stypendia

 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, luty-maj 2012,  The George Washington University.
 • Stypendium CEEPUS, wrzesień 2011, Szkodra (Albania) – porównawcze spojrzenie na islam w Albanii i na Kaukazie Północnym.

Conferences and visiting lectures

Konferencje zagraniczne

 • Poznań VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kaukaz- między Europą a Azją” Poznań, 4-6 czerwca 2018, wystąpienie: Researching corruption in the North Caucasus
 • International Conference: "Language Documentation: Past – Present – Future", Hanover/Germany, June 5-7, 2013, finansowanie z Volkswagen Foundation; Oleg Belyaev (Russian Academy of Science) & Iwona Kaliszewska . Tytuł: Shiri and Russian attrition and other issues in the sociolinguistics of Shiri
 • listopad 2011, Batumi, Gruzja „Anthropological Perspectives on Law and Order”. Tytuł wystąpienia Dagestan: Fetishism of Order.
 • listopad 2011 Batumi, Gruzja. Prowadzenie panelu podczas konferencji  „Anthropological Perspectives on Law and Order”.
 • 24-27 sierpnia 2010 – Maynooh, Irlandia. Udział i wystąpienie na międzynarodowej konferencji antropologicznej EASA (Europeal Association of Social Anthropologists). Tytuł wystąpienia: Legitimisation of Religious Law in Local Communities in Dagestan.
 • 23-27 kwietnia 2010 – Erewań, Armenia. Udział i wystąpienie w konferencji pt. “Sochranienie armianskoj nacjonalnoj identicznosti w smieszanych brakach” w Erewaniu. Tytuł wystąpienia: Polsko-ormianskie braki z sovriemiennoj Polshe.
 • 11-12 maja 2010 – Grozny, Federacja Rosyjska. Udział i wystąpienie na międzynarodowej konferencji pt. „Islam. Religia mira i soziedania”. Tytuł wystąpienia: Anthropological approach towards studying 'everyday Islam' on the example of Dagestan.
 • 3-5 czerwca 2009, udział w  workshop-ie „The Anthropology of the State”, prowadzenie Michał Buchowski, Werner Schiffaer.
 • sierpień 2008, prezentacja na konferencji EASA European Association of Social Anthropologists (EASA):  What's the difference what's my nation or religion?

Konferencje polskie

 • Kongres Antropologiczny, 23-25.10.2013. Iwona Kaliszewska, „Za dużo” i „za mało” państwa. Doświadczenie praktyk państwowych w Republice Dagestanu
 • Konferencja „KAUKAZ PO 1991 R., Studium Europy Wschodniej UW” PIĄTEK, 6 GRUDNIA Pokaz filmu "Siłaczka" wraz z komentarzem antropologicznym, reż. Kacper Czubak, Iwona Kaliszewska
 • 8 grudnia 2012 udział i wystąpienia na konferencji pt „Prawa człowieka na obszarze postsowieckim” w Katowicach. Wystąpienie dotyczące przemocy na Kaukazie Północnym.
 • 7 czerwca 2010 udział i wystąpienie podczas konferencji dotyczącej antropologii sąsiedztwa z okazji jubileuszu 75-lecia etnologii na UW.  Tytuł wystąpienia: Sąsiedztwo w obliczu walki z terroryzmem w Dagestanie.
 •  6-8 grudnia 2009 roku udział w VIII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Kaukazologicznej im. Św. Grzegorza Peradze w Warszawie.
 • listopad 2009, Poznań – spotkanie w ramach SAID (Spotkania z Antropologią. Interdyscyplinarne Dyskusje) organizowanego przez Polski Instytut Antropologii (PIA) – prezentacja i dyskusja  (wraz z dr Mariuszem Marszewskim z Instytutu Wschodniego UAM) dotycząca islamu na Kaukazie Północnym .
 • 1-10 grudnia 2008,  udział i wystąpienie podczas Szkoly Polsko-Kaukaskiej  „Historia-Polityka-Kultura” prowadzonej przez Studium Europy Wschodniej UW i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Szkolenia i wykłady gościnne

 • Wykład o sytuacji społeczno-politycznej na Kaukazie Północnym dla Foreign Service Institute, Waszyngton 2012.
 • Wykład pt. „Stateless places in Dagestan?”, Institute of European, Russian and Eurasian Studies, George Washington Univeristy, 2012.
 • Trzy wykłady gościnne z zakresu antropologii politycznej na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi, Gruzja – listopad 2011.
 • Szkolenie dt. problemów społeczno-politycznych w Dagestanie, Czeczenii Inguszetii dla Urzędu ds. Uchodźców i Cudzoziemców, czerwiec 2010.
 • Wykład gościnny na Wydziale Orientalistycznym w Instytucie Islamu Europejskiego pt. Religia, polityka, konflikty na Kaukazie Północnym, styczeń 2010.
 • Wykład gościnny na Wydziale Orientalistycznym w Instytucie Islamu Europejskiego pt. Islam w Czeczenii, marzec 2010 i maj 2011.
 • Prowadzenie warsztatu pt. EdEt: un nuevo software para el analiisisi colaborative de datos cualitativos na Uniwersytecie Autonoma w Barcelonie – lipiec 2009.

Member of scientific organizations

Działalność popularyzatorska

 • Prowadzenie seminariów naukowych w IEIAK UW (od października 2016).
 • Redakcja strony internetowej Kaukaz.net, prowadzenie pokazów slajdów oraz prelekcji popularno-naukowych.
 • Komentowanie  ważniejszych wydarzeń na Kaukazie w radio i telewizji (TOK FM, Polsat News, TVN24) oraz na stronie Nowej Europy Wschodniej.
 • Udział w dyskusjach i panelach dotyczących Kaukazu Północnego m.in 26 stycznia 2012, spotkanie z Islamem Tiekuszewm oraz Wojtkiem Góreckim pt.  „Islam na Kaukazie Północnym.
 • Spotkania promujące książkę pt. „Matrioszka w hidżabie” m.in. w Warszawie (styczeń 2011), Krakowie (luty 2011), Olsztyn (czerwiec 2011), Siedlce (grudzień 2011).
 • Prelekcje i pokazy slajdów 2007-2012, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Ziemi, Polskie Towarzystwo Eksploracyjne i in.

Strona www Iwony Kaliszewskiej: www.iwona.kaliszewska.com

Strona fundacji Kaukaz.net: www.kaukaz.net