-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

Dr Tadeusz Baraniuk

Tadeusz Baraniuk - fotografia

Contact

tbaraniuk@interia.pl
+48 22 553 16 57

Area of interest

ethnology, symbolic culture in Poland, Ukraine and other Slavic countries

Biography

My research interests include symbolic culture in Poland and other Slavic countries as well as various forms of narrations (genres such as folklore, gossip, rumour, different ways of narration construction in local communities). I have studied these issues and supervised students' fieldwork related to them within three subsequent research projects: People and Tales (Stoczek-Łukowski, East Poland, 2002-2003), Bojkowszczyzna (The Boyko Land). Spiritual and Symbolic Culture on the Ethnic Borderland (Ukraine, 2005-2006) and Bojkowszczyzna (The Boyko Land). Culture and Memory on the Ethnic Borderland (Ukraine, 2007-2008). I have also participated in the research project Ukraine — Memory, Identity and Subjectivity supervised by Professor Magdalena Zowczak. I teach several classes, among others: Systematics of Folk Culture-Symbolic Culture, Introduction to Folklore Studies, Multicultural Carpathians, Autobiography: An Anthropological Perspective.

Selected publications

Życie moje. Malarstwo Marianny Razik — artystki cyrkowej Katalog wystawy (My Life. Pictures by Marianna Razik, a Circus Artist. Exhibition Catalogue). Płock, 1996.

"Dom przeklęty. O kształtowaniu się pewnej współczesnej opowieści wierzeniowej" ("'Damned House.' On Formation of a Contemporary Belief Narration"). In: Dom w języku i kulturze, eds. G. Sawicka, Szczecin 1997, pp. 273-285.

Prześmiewanie świata. O przebierańcach zapustnych na północno-zachodnim Mazowszu, (Mocking the World. On Carnival Masqueraders in North-West Mazovia), Warsaw 1999.

"Chłopi i drobna szlachta w świetle wzajemnych opinii. Z etnograficznych penetracji w okolicy Rościszewa" ("Peasants and Lower Gentry in Light of Mutual Opinions. Ethnographic Penetrations of the Rościszew Region"). In: Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, eds. A. Koseski et al. Ciechanów, 2000, pp. 148-155.

"Legendy, podania i opowieści jeszcze pamiętane. Z prac młodzieżowego obozu etnograficznego 1997-2000' ("Legends, Traditions and Tales Still Remembered. Works of Youth Ethnographic Camp, 1997-2000"), Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, vol. 17, 2001, pp. 69-83.

"Folklor mazowiecki a tożsamość kulturowa regionu" ("Mazovian Folklore and Cultural Identity of the Region"). In: Tożsamość kulturowa regionu w warunkach integracji europejskiej - przykład Mazowsza, eds. A. Oseski and A. Stawarz, Warsaw 2003, pp. 75-80.

Mazowieckie zapusty 1981-2006. XXV lat: Od obrzędu do teatru obrzędowego (Mazovian Shrovetide 1981-2006. 35 Years: From a Ceremony to a Ceremonial Drama), eds. T. Baraniuk and I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów, 2006.

Research projects

Ukraine – memory, identity, subjectivity

1H01H 011 30

grant of Ministry of Science and Higher Education

Supervisor: Prof. Magdalena Zowczak

Period: 07.06.2006-06.09.2009

function: contractor

Member of scientific organizations

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie k. Płocka

Towarzystwo Naukowe Płockie