-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

Professor Magdalena Radkowska-Walkowicz

Associate Professor

Contact

m.walkowicz@uw.edu.pl
+48 22 5531658

Area of interest

childhood studies, medical anthropology, reproductive health, rights and policies; gender studies, Poland

Biography

Education
1999, MA in Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw
1994-1999, MA programme, Polish Philology, University of Warsaw
2005, PhD in Sociology, Graduate School for Social Research at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences
2014 habilitation

Selected publications

Articles in peer˗rewied journals

2020 Bad television, unhealthy computers? Children’s mapping of health, fun and morality. Children’s Geographies. doi: 10.1080/14733285.2020.1849561

2019 The hormone of growth and hope. The case of the Turner Syndrome. Ethnologia Polona. doi: 10.23858/EthP40.2019.0
2019 Being a girl with a rare disease: an anthropological investigation on Turner Syndrome. Salute e Societa. doi: 10.3280/SES2019-003009

2019 „Je chipsy i zapycha się chrupkami”. Młodzież w opiniach dzieci [“She eats chips and clogs with crisps”. Teenagers in the eyes of children]. Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia 5.

2018 Kochanie, ratujmy nasze dzieci – telewizyjny spektakl zdrowia [Honey, let’s save our kids! – TV spectacle of health]. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19.

2017 How the political becomes private. In vitro fertilization and the Catholic Church in Poland. Journal of Religion and Health. http://dx.doi.org/10.1007/s10943-017-0480-3

2017 „Jak zaczęła się twoja historia”. Nowe technologie reprodukcyjne i nowe formy stygmatyzacji [ „How did your story begin”. New reproductive technologies and new forms of stigmatization]. Lud 101.

2017 with E. Maciejewska-Mroczek. Do ‘In Vitro Children’ Exist? The ‘Ontological Choreography’between Public Debates and Private Experiences. Children’s Geographies. doi:10.1080/14733285.2017.1380781.

2017 „O nas się mówi, ale z nami się nie rozmawia”. Dziecko w kulturze współczesnej i badaniach społeczno-kulturowych w kontekście polskiej debaty na temat technologii reprodukcyjnych. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 18(4).

2016 Telewizja, słodycze i zdrowie. O sprawczości dzieci i napięciach w praktykach życia codziennego w kontekście programów promocji zdrowia [Television, sweets, and health. On children’s agency and tensions in everyday life practices in the context of health promoting programmes]. Folia Sociologica 58.

2015 „To wielkie zwycięstwo polskiej wolności”? Nowa ustawa regulująca leczenie metodą in vitro w Polsce [“Great Victory of our Freedom?” The new in vitro act in Poland]. Prawo i Medycyna 62(18).

2014 Between advanced medical technology and prayer: infertility treatment in post-socialist Poland. Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review 50(6).

2014 Śluz, modlitwa i laparoskopia. Popularyzacja naprotechnologii w kontekście polskiej debaty na temat zapłodnienia in vitro [Mucus, prayer and laparoscopy. Popularization of naprotechnology in the context of polish debate on in vitro fertilization]. Etnografia Polska, vol. 58, no. 1-2.

2014 Frozen children and despaired embryos in the ‘new’ post communist state: debate on IVF in the context of Poland’s transition. European Journal of Women’s Studies 21 (4)s November.

2013 Зародыши. Потенциальные дети и новые игроки на политической сцене. Этнографическое обозрение 3.

2013 Biotransfiguracje – sztuka, życie, polityka. Teksty Drugie 1˗2.

2012 The creation of  "monsters": the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland. Reproductive Health Matters, November.

2012 Who is afraid of Frankenstein? Polish debate on in-vitro fertilization. Ethnologia Europea. Journal of European Ethnology 2(42).

2012 Искусственный человек в образах литературы и кино.Медицинская Антропология и Биоэтика 3.

2012 Gdzie się kryją potwory? Dzieci epoki zaawansowanych technologii medycznych (Where be monsters? Children of the Age of Advanced Medical Technology), Kultura Popularna 1 (31).

2010 Pinokio i jego bracia (Pinocchio and his brothers). Dialog 3.

2009 Sztuczne dziecko. Między niepokojącą obcością a swojską czułością (Artificial Child: The Gap between Troubling Uneasiness and Tenderness Bred by Familiarity). Przegląd Filozoficzny 3(71).

Journal Special Issues: Guest editor
2016 Between Policy and Practice: Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care. Reproductive Biomedicine & Society Online 3 (with J. Mishtal). https://www.rbmsociety.com/issue/S2405-6618(16)X0003-2
2015 Antropologia i historia (Anthropology and history). Rocznik Antropologii Historii” 5(8) (with A. Kosciańska)
2014 Kultura i Medycyna (Culture and medicine). Etnografia Polska 58 (1-2) (with M. Rajtar)

Books – Monograph

2013 Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej (In vitro experence. Infertility and New reproductive Technologies from the anthropological perspective), Warsaw University Press.

2008 Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze (From Golem to Terminator. Cultural Images of Artificial Man), Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

 

Edited volumes

2021 Fragmenty większej całości. Dla Jerzego S. Wasilewskiego (Fragments of a larger whole. For Jerzy S. Wasilewski) (with A. Kościańska, T. Rakowski), Warsaw University Press.

2019 Zespół Turnera. Glosy i dośiwadczenia (Turner syndrome. Voices and Experiences) (with M. Reimann, E. Maciejewska-Mroczek), Warsaw: Oficyna Naukowa.

2018 Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne (Child, IVF, society. Interdisciplinary perspective) (with A. Krawczak, E. Maciejewska-Mroczek), Warsaw: Oficyna Naukowa.

2018 Zdrowie dzieci. Wstęp do childhood studies (Children’s health.  Introduction to childhood studies) (with M. Reimann), Warsaw: Oficyna Naukowa.

2014 Etnografie biomedycyny (Ethnographies of biomedicine) (with H.Wierciński), Warsaw University Press.

2011 Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury (Experiencing the Word. Experiencing Reading), Warsaw: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology & DiG.

2010 Antropologia wobec współczesności (Anthropology towards Present Day) (with A. Malewska˗ Szałygin), Warsaw: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology.

 

Chapters

2022 with A. Krawczak. IVF in Poland From political debates to biomedical practices. In: E. Griessler et. al. (eds.). The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. London: Routledge.

2021 Tabu i adopcja. Rodzinna gra w zapomnienie [Taboo and the family game into oblivion]. In: A. Kościańska et.al. (eds.). Fragmenty większej całości. Dla Jerzego S. Wasilewskiego [Fragments of a larger whole. For Jerzy S. Wasilewski]. Warsaw University Press.

2019 with A. Kościańska. Feminist Anthropologists Meet the Ideology of Gender. In: M. Buchowski (ed.). Twilight Zone Anthropology: A Voice from Poland. Herefordshire, UK: Sean Kingston Publishing.

2019 with E. Maciejewska-Mroczek, M. Reimann. Etnografia zespołu Turnera. Wprowadzenie [Ethnography of Turner Syndrome. Introduction]. In: Zespół Turnera. Glosy i dośiwadczenia [Turner syndrome. Voices and Experiences] Warsaw: Oficyna Naukowa.

2019 Nikt nie rodzi się kobietą? Zespół Turnera i zwierciadła kobiecości [Is anyone born a woman? Turner syndrome and mirrors of femininity] In: Zespół Turnera…

2018 with M. Reimann. Dzieci i zdrowie. Wprowadzenie [Children and health. Introduction]. In: Zdrowie dzieci. Wstęp do childhood studies [Children’s health.  Introduction to childhood studies], Warsaw: Oficyna Naukowa.

2018 Termoaktywna bielizna, waleczne limfocyty i podróże w nieznane, czyli o ciele i zdrowiu w książkach dla dzieci [Thermal underwear, brave lymphocytes, and journeys into the unknown, or on health and illness in children’s books]. In: Zdrowie dzieci…

2018 Dziecko z in vitro? O ontologicznej choreografii między polityką a tożsamością [An IVF child. On ontological choreography between politics and identity]. In: Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne [Child, IVF, society. Interdisciplinary perspective], Warsaw: Oficyna Naukowa.

2018  with E. Maciejewska-Mroczek. Pomiędzy religijnym nakazem, politycznym dyskursem a prywatnym przeżyciem:  babcia i dziadek wobec zapłodnienia in vitro [Between  religious rules, political discourse, and private experience: a grandmother, a grandfather, and IVF]. In: Dziecko, in vitro, społeczeństwo….

2017 with E. Maciejewska-Mroczek. Between Monster Child and Innocent Baby. Managing Fear and Hope in Polish Debates on In Vitro Fertilization. In: J. Ahlbeck et al. (eds.). Childhood, Literature and Science: Child Figures as Fragile Subjects. Abingdon: Routledge.

2017 Antropologia medyczna w działaniu. Doświadczenia, uwikłania, sieci [Medical anthropology in action - experiences, entanglements, networks], In: Colloquia Anthropologica II, (eds.) J. Jasionowska, K. Kaniowska, Warsaw: Oficyna Naukowa.

2015 with  A. Malewska et al. From the Chair to the Field. Research in Ethnology and Cultural Anthropology in Warsaw. In: H. Alzheimer et al. (eds.). Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Polen. Institut für Ethnologie und Kulturanthropologie, Universität Warschau: Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn.

2015 Płaczące zarodki, polskie dzieci. O in vitro w polskim parlamencie. In: Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, (eds.) R. Hryciuk, E. Korolczuk, Warsaw University Press.

2014 Mleko matki. Wstęp do antropologii jedzenia dla najmłodszych. In: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, (eds.) A. Wieczorkiewicz, U. Jarecka, IFiS PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Waraw .

2014 Powroty monstrum. Mit Frankensteina we współczesnych recepcjach odkryć naukowych. In: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych II, (eds.)  E. Hendryk, E. Kamińska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPO, Szczecin.

2014 Potyczki z technologią. Badania prenatalne w ujęciu antropologicznym. In: Etnografie biomedycyny, (eds.)  M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński, Warsaw University Press.

2014 (with H. Wierciński)Wstęp. Biomedycyna, reprodukcja, antropologia. In: Etnografie biomedycyny, (eds.)  M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński, Warsaw University Press.

2014 Czemu służy straszenie „ideologią gender”? Rozmowę przeprowadził Tomasz Stawiszyński. In: Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warsaw.

2012 Aaaby wynająć brzuch. Antropologiczne konteksty macierzyństwa zastępczego. In: Pożegnanie z Matką-Polką? Dyskursy, praktyki  i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, (eds.) R. Hryciuk, E. Korolczuk, Warsaw University Press.

2011 Blastusie i syndrom. Rola języka naukowego w polskiej debacie o in vitro. In: Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, (eds.)  T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warsaw.

2011 Co robi etnograf? Czyta. In: Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, (ed.) M. Radkowska-Walkowicz, DiG, Warsaw.

2011 Wstęp. Antropologiczne danie z kanibala. In: W. Arens, Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia, Warsaw University Press.

2010 Nie słuchaj teściowej! Czyli jak żywić niemowlę w czasach internetu. In: Antropolog wobec współczesności, (eds.) A. Malewska-Szałygin, M. Radkowska-Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warsaw.

2010 Baśń o miłych droidach, złym cyborgu i nowoczesności. In: Gwiezdne wojny. Współczesny epos (pop)kulturowy, (ed.)  A. Jawłowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.

 

Other publications

2019 Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. Książka dla dzieci (Turner syndrome. Voices and Experiences. Book for children) (with M. Reimann, E. Maciejewska-Mroczek), Warsaw: Oficyna Naukowa.

2018 Zdrowie dzieci. Książka dla dzieci (Children’s health. Book for children) (with M. Reimann), Warsaw: Oficyna Naukowa 2018.

Research projects

GRANTS (PRINCIPAL INVESTIGATOR):

2022 Univeristy of Warsaw research grant for project “Childhood and hormones. Congenital adrenal hyperplasia: anthropological perspective” (2022˗2023)

2020 Brocher Foundation Centre, Hermance, Switzerland – Visiting Research Residency

2020 National Science Centre Grant (Poland) for doctoral research project “Lyme disease and the Internet. An anthropological study of medical controversies in the Digital Age” (2020˗2023)

2016 Polish Ministry of Science and Higher Education/ National Program for the Development of Humanities (Poland) for research project: “Turner Syndrome: Socialization patterns and the management of embodiment in chronic disease. An interdisciplinary approach.” (2016–2019)

2015 National Science Centre Grant (Poland) for research project: “Health in the opinion of children - a perspective of childhood studies.” (2015-2018)

2015 Brocher Foundation Publication Grant: for publication of 15 original papers in Special

Issue of Reproductive Biomedicine & Society Journal. Based on Brocher Symposium “Between Policy and Practice: Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care.” Guest Editors: J. Mishtal and M. Radkowska-Walkowicz.

2015 Brocher Foundation Symposium, Hermance, Switzerland: “Between Policy and Practice: Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care.” Collaborator: J.Mishtal, PhD. July 6-7, 2015.

2013 National Science Centre Grant (Poland) for research project: “New reproductive technologies - perspective of childhood studies.” (2013-2018)

2011 National Science Centre Grant (Poland) for research project: “Family and reproduction in the context of genetic development and new medical technologies. The anthropological perspsective.” (2011-2014)

see: childhoods.uw.edu.pl

Conferences and visiting lectures

Awards and Scholarships

HONORS & AWARDS

2018, Award of the rector of the University of Warsaw for outstanding achievements in science.

2016: A medal of 200 years of the University of Warsaw.

2015: Award of the rector of the University of Warsaw for outstanding achievements in science .

2008: KLIO Award of the Faculty of History at University of Warsaw for the book Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze (From Golem to Terminator. Cultural Images of Artificial Man), Warsaw.

2006: Bronze Chimera. Publication Design Contest for the cover of (op.cit.,) Maszyna interpretacyjna (with K. Cibor and P. Walkowicz).

2004, 2005: Grand Front, the contest organized by the Chamber of Press Publishers, golden, silver and bronze medals for front cover of (op.cit.,) (with K. Cibor and P. Walkowicz).

2002: Award for the best seminar paper, The Graduate School for Research at the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences