-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

Professor emeritus Lech Mróz

Contact

l.mroz@uw.edu.pl
+48 22 55 316 59; tel./fax +48 22 55 316 12

Area of interest

interethnic relations, ethnic identity; long-term research on Gypsy/Roma in Poland and Europe; fieldwork conducted in Polish-Lithuanian-Byelorussian borderland (currently in collaboration with Ukrainian ethnologists from the Lviv State Ivan Franko University); expeditions to Mongolia (fieldwork among the Khalkha, the Torghut and the Dukha [Tsaatan]), India (Uttar Pradesh and Rajasthan), and the Sakha (Yakutia) Republic (fieldwork among the Yakuts and the Evenks).

Biography

University of Warsaw, Institute of Ethnology, MA (1964)
Adam Mickiewicz University in Poznan, PhD (1980)
University of Warsaw, Faculty of History, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, postdoctoral degree (1992)
University of Warsaw, Faculty of History, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, professor (2002)

Selected publications

Books

Exploring home, neighbouring and distant cultures, DiG Publishing House, 2008  (co-editor Aleksander Posern-Zieliński)

Od Cyganów do Romów - z Indii do Unii Europejskiej, DiG Publishing House, 2007

(ed.) Romowie na rynku pracy’. Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu [EFS, EQUAL], pp. 12-22, Roma Association in Poland, EFS, EQUAL, 2006

(ed.) Regiony, granie, rubieże, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, co-editors: Magdalena Zowczak, Katarzyna Waszczyńska

 

Articles

Cyganie-Romowie w: Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, str. 161-179, Wydawnictwo: Muzeum Historii Polski i Bellona S.A., 2010

Pamięć przedzielona rzeką w: Na pograniczu ’nowej Europy’. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, str. 65-96, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, seria Studia Ethnologica.

Katalog dzieł nienapisanych w: Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956-2007, str. 537-548, Wydawnictwo Pogranicze, 2010


Symbole tożsamości narodowej jako towar turystycznyw: Materiały Miżnarodnoho naukowoho seminaru Girskyj turizm w Ukrajini ta rozwytok turyzmu w Karpatskomu Jewroregioni (Jaremcze, 19-20 weresnia 2008 r), str. 45-45, Ministerstvo Kulturi i Turizmy Ukraini., 2010

Tuchalarzy-Caatani dzisiaj. Dialog kultur czy rewitalizacja tożsamości? w: Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, str. 167-186, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009


Kształtowanie tuchalarskiej grupy etnicznej w Mongolii, [w:] Pasterze reniferów mongolskiej tajgi, str. 22-63, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, 2008

Między tradycją a współczesną polityką. Rozterki liderów romskich [w:] Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, red. Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Kraków r., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,s. 43-58., 2008

Między tradycją a współczesną polityką. Rozterki liderów romskich [in:] Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, ed. Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Krakow 2008, Jagiellonian University Publishing House, pp. 43-58

Kształtowanie tuchalarskiej grupy etnicznej w Mongolii, [in:] Pasterze reniferów mongolskiej tajgi, pp. 22-63, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw;  DiG Publishing House, 2008

Cyganie - Filistyni - Romowie. Studium dystansu etnicznego [in:] Tradycje kultury Północnego Mazowsza, pp. 117-149, Pultusk Academy of Humanities, 2006

Cyganie - Filistyni - Romowie. Studium dystansu etnicznego [w:] Tradycje kultury Północnego Mazowsza, str. 117-149, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006

Program badań nad sytuacją Romów i aktywnością zawodową, w: Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu, str. 7-11, Stowarzyszenie Romów wPolsce, EFS, EQUAL, 2006 (Artykuł)

Społeczne i kulturowe konteksty, w: Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu, str. 12-22, Stowarzyszenie Romów w Polsce, EFS, EQUAL, 2006( Artykuł)

Zbiorczy zestaw pytań w: Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu, str. 33-36, Stowarzyszenie Romów w Polsce, EFS, EQUAL, r. 2006 (Artykuł) -współautorstwo Agnieszka Kowarska

2005 Przygotowanie numeru monograficznego NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. na temat Cyganów (w tym autorstwo 6 artykułów)

Cyganie - Romowie. Zapomniane obrazy, Wydawnictwo DiG , Lech Mróz (Opracowujący), Janusz Helfer , 2005  - Fotografie

Świat coraz bardziej zapomniany , w: Cyganie - Romowie. Zapomniane obrazy, str. 9-12, Wydawnictwo DiG
2005

Etnografia, etnologia, antropologia kulturowa w Uniwersytecie Warszawskim od 1935 roku do dziś NAUKA POLSKA - JEJ POTRZEBY ORGANIZACJA I ROZWÓJ Tom XIV(XXXIX), str. 77-111 współautorstwo - Zofia Sokolewicz, 2005

View of nature in Poland, w: Nature-views 40 countries in the World. Wisdom of Where it Lives with Nature, str. 316-327, Youth Friendship Association in Japan Institute of Field Culture Research, 2005

 

Publications in foreign science magazines:


„Journal of the Gypsy Lore Society” (Great Britain),
„Etudes Tsiganes” (France),
„Lacio Drom” (Italy),
 „Roma” (India),
„Kultura” (Serbia),
"Narodoznawczi Zoszyty" (Ukraine),
“Etnograficzeskoje Obozrenije” (Russia).

Research projects

European funds


- EQUAL -  financial resources from the European Social Fund, Project no.: A0567d3. Action no. 2, Subject A: Facilitations of re-entering the labour market for people meeting difficulties with integration or reintegration, for an open market promotion
Name: “EQUAL – Partnership for development “Romes in the labour market””
Publication edited by Prof. L. Mroz: “Final report of the researches conducted in the framework of EQUAL - Partnership for development “Romes in the labour market”, Oswiecim 2006


National grants


Research grants of the Ministry of Science and Higher Education (the starting date):

2009  History of Gypsies/Romes in Poland. Since the end of XVIII c. till the settlement (mid. 60. of XX c.) (N N108 100137) – in process

2009  “Romanity” and sex. Models of femininity and masculinity in the Rome societies of Polska Roma, Lowara and Kelderasza (N N109 316637): head of the grant (contractor: Marta Godlewska-Goska MA) – in process

2008  Nidzica / Neidenburg: growing into space. Cultural landscape of Masuria town in 1945-2008 (Nr N N109 217635):  head of the grant (contractor: Barbara Borkowska MA) – in process

 2008    From autobiography to history – construction of individual and collective memory of Jews living in the Lower Silesia after the WW II. ( Nr N N109 215635):  head of the grant (contractor: Kamila Dąbrowska MA) – in process

2006 Ukraine – memory, identity, subjectivity (1H01H 011 30): contractor (head of the grant: H. Magdalena Zowczak senior PhD)

2006 Identity in multiethnic society. Study of ethnic relations in north-eastern Yakutia  (1H01H 009 30): head of the grant (contractor: Wojciech Lipiński MA)


Internal grants of the University of Warsaw

Didactic Innovation Fund - 2007 – Multimedia techniques for ethnographic material elaboration: head of the project, contractor: Iwona Kaliszewska MA, consultations: Jerzy Tyszkiewicz Prof. (Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw)

2006 – Computer Support in Analyses of Ethnographic Interviews – continuation of the project on Internet repository of ethnological research materials: head of the project, contractor: Iwona Kaliszewska MA, consultations: Jerzy Tyszkiewicz Prof. (Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw)

2005 – Internet repository of ethnological research materials – exercises: head of the project, contractor: Iwona Kaliszewska MA, consultations: Jerzy Tyszkiewicz Prof. (Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw)
 

Conferences and visiting lectures

Participant of international conferences:

2000 Kiev,
2001 Kremenets,
2001 Skopje,
2002 Kamyanets-Podilsky.

 

Lectures in universities:


2001 and 2008 Sofia,
2001, 2002, 2005-2008 Lviv,
2000 Ivano-Frankivsk,
2008 Tbilisi,
2008 Yerevan.

Awards and Scholarships

Prizes

1985 – prize of „Kultura niezależna”, by the emigration fund based in Uppsala granted for the researches regarding ethnic minorities and inter-ethnic relations.
1994 – 1st grade prize of CLIO for the book on Gypsies: Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warsaw PWN 1994 (co-author: A. Mirga).
2002 – 1st grade prize of CLIO for the book on Gypsies: Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII w, Warsaw DiG Publishing House, 2001.
2002 – 1st grade individual prize of the for the book on Gypsies: „Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w.”
2002 – individual prize of the Rector of the University of Warsaw on the occasion of the University Holiday.
2003 – science prize of the I Faculty of the Social Sciences of the Polish Academy of Sciences in the field of history of culture for the book: „Dzieje Cyganów – Romów w Rzeczypospolitej XV – XVIII w.”, Warsaw, DiG Publishing House, 2001.
2008 - CLIO prize of the Faculty of History for the book: "Od Cyganów do Romów - z Indii do Unii Europejskiej" [pp. 233], DiG Publishing House, 2007.

Member of scientific organizations

Member of scientific organisations and associations

Polish Academy of Sciences, I Faculty of the Social Sciences, Committee on Ethnological Sciences – Deputy Head
The State Ethnographical Museum in Warsaw, member of the Museum Council
Museum of Rural Life in Radom, member of the Museum Council

Other

2005 – Organisation of the 70th jubilee of the of the Institute of Ethnology in the University of Warsaw (including exhibition and scientific sessions); organisation of the 50th jubilee of scientific work of Z. Sokolewicz Prof. and M. Pokropka Prof.
2006 – organisation of the international session: Yakutia 100 years after Sieroszewski; editor of the “Studia Ethnologica”; member of the editing team of the magazine of the Rome Association in Poland “Dialog-Pheniben”
2005, 2008 – participant of the University of Warsaw official delegation to universities in Georgia (Tbilisi), Azerbaijan (Baku) and Armenia (Yerevan) regarding future cooperation
2010 – organisation of the 75th jubilee of the Institute of Ethnology in the University of Warsaw