-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

Dr Ewa Maciejewska-Mroczek

adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Investigator

Works at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw. In 2011 obtained PhD in sociology in the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Science. Graduated from Polish Philology and American Studies at University of Warsaw.

Co-funder and member of the Interdisciplinary Childhood Studies Research Team at the University of Warsaw. Main academic interests: childhood and the place children have in modern societies and cultures. She works mainly at intersection of childhood studies and medical anthropology. She wrote a book about the role of toys in the way children and childhood are socially constructed “Ants Farm. Modern Toys and the Social Construction of Children” (2012, in Polish).

Area of interest

Cultural dimensions of childhood; methodology of research with children; family and kinship; anthropology of reproduction

 

Biography

From July 2013: assistant professor (adjunct) at Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw (part time).
Investigator in National Centre of Science and National Programme for the Development of Humanities research grants.

February 2011 - PhD degree in sociology, dissertation defended in the Graduate School for Social Research, title: "An object for children's play: Modern toys and the social construction of a child" under supervision of prof. Anna Wieczorkiewicz.

June 2005 - MA in Cultural Studies (American Studies) at American Studies Center, University of Warsaw, title of thesis: "Toys as a picture of American society".

December 2002 - MA in Polish Philology, University of Warsaw, title of thesis  "Strategies of writing about death in contemporary texts for children".

2010-2012: conducting an Anthropological Laboratory group at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw, titled "Anthropology of Childhood"; field research in Warsaw.

2014-2016: conducted (with dr hab. Magdalena Radkowska-Wakowicz and Maria Reimann) Anthropological Laboratory group at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw, titled "Anthropology of Family and Childhood"; field research in Warsaw.

Selected publications

Monographs:

2012 Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka [Ants' Farm. Contemporary Toys and Social Construction of Childhood], Kraków: Universitas, p. 279.

2018 [with Magdalena Radkowska-Walkowicz and Anna Krawczak], Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne [Child, in vitro, society. Interdisciplinary perspective], Warszawa: Oficyna Naukowa (in press) [monograph by many authors]

Articles:

2018 [with Magdalena Radkowska-Walkowicz] Between monster child and innocent baby: Managing fear and hope in Polish debates on in vitro fertilization, in: Childhood, Literature and Science. Fragile Subjects, ed. Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen,Kati Launis, Kirsi Tuohela.London and New York, Routledge.

2017 [with Magdalena Radkowska-Walkowicz] Do ‘in vitro children’ exist? The ‘ontological choreography’ between public debates and private experiences in Poland, "Children's Geographies" 2017, p. 1-13.

2015 Po co antropologom zabawa? O zabawowych aspektach badań antropologiczno-kulturowych [What do anthropologists need play for? On playful aspects or anthropological research], "Lud"   vol.99 99, no 1, pp.253-270.

2017 O roli zabawy w badaniach antropologiczno-kulturowych [On the role of play in anthropological research], in: Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia, ed. Barbara Bilewicz-Kuźnia, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,   pp.97-112.

2017 [with Maria Reimann] Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi. O potrzebie tworzenia zasad prowadzenia badań z udziałem dzieci [Code of good practice in research with children. On the need of rules in research witch children as participants], "Miscellanea Anthropologica et Sociologica"   vol.18, pp.11-23.

2016 [with Maria Reimann] Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi [How Children Give Assent or Dissent. (Im)balance of Power and Informed Assent in the Research with Children], "Przegląd Socjologii Jakościowej" ["Qualitative Sociology Review"] vol. XII, no 4, pp.42-55.

 2015 Po co antropologom zabawa? O zabawowych aspektach badań antropologiczno-kulturowych [What do anthropologists need play for? On playful aspects or anthropological research], "Lud"   vol.99 99, no 1, pp.253-270.

2014 Tyci-tyci dar życia. Dziecko wobec dawstwa gamet [Itsy-bitsy gift of life. A child and gamete donation], in: Etnografie biomedycyny, ed. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 125–148.

2014 „Bobas lubi wybór”? Kompetencje, ryzyko i upodmiotowienie, czyli o współczesnych metodach żywienia małych dzieci [Baby-led weaning? Competences, risk, and subjectification, or morern ways of weaning small children], in: Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji, ed. Urszula Jarecka, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 21–44.

2010, „Ty jedynie musisz dobrze celować”. Zabawki militarne, zabawa w agresję a współczesny model dziecka [You only must aim well." Military toys, aggression play and the modern model of the child, "Zabawy i Zabawki" vol. VIII, no 1-4, pp. 57-68

2009 Bunt oswojony? Ciało jako nośnik wizerunków subkultur i alternatywnych wizji kultury reprezentowanych w zabawkach [Tamed rebellion? Bodily images of subcultures and alternative cultures as represented in toys]., "Kultura Współczesna”, no 1 (59), pp. 87-98.

 

Research projects

from 2013: New reproductive technologies - perspective of childhood studies

from 2015: Health in the opinion of children - a perspective of childhood studies

from 2016: Turner's Syndrome. Patterns of Socialization and Body Management in a Chronic Disease. An Interdisciplinary Perspective

Member of scientific organizations

Polish Sociological Association

European Society of Human Reproduction and Embryology.