Postanowienie Rektora z dnia 5.05.2020 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/20 

Data dodania: 
08-05-2020

Znowelizowany kalendarz akademicki semestru letniego w roku ak.: 2019/2020 - pobierz

 

Postanowienie nr 10 rektora UW z 5 maja 2020 roku zawiera informacje o:

 

 1. przełożeniu terminu zakończenia zajęć dydaktycznych z 10 czerwca na 2 sierpnia 2020 roku. Dotyczy on tylko tych zajęć, których program nie będzie mógł być zrealizowany wcześniej;
 2. przełożeniu terminu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej z 5 lipca na 23 sierpnia 2020 roku i organizacji jej w trzech blokach:

  blok: 15 czerwca – 5 lipca 2020 roku,
  blok: 13 lipca – 2 sierpnia 2020 roku,
  blok: 3 – 23 sierpnia 2020 roku.


  Jeśli program zajęć zostanie zrealizowany wcześniej niż 2 sierpnia, zaliczenie albo egzamin mogą odbyć się już np. w I bloku sesji. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki dydaktycznej (po rozpoznaniu sytuacji, jaka panuje na danym kierunku studiów). Informacja na temat bloku, w którym zorganizowana zostanie sesja letnia pojawi się na stronie internetowej jednostki dydaktycznej do 31 maja 2020 roku;
   
 3. organizacji egzaminów z języków obcych od 15 czerwca do 2 sierpnia 2020 roku. Szczegółowy harmonogram egzaminów z języków obcych zostanie ogłoszony do 25 maja 2020 roku przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej;
 4. organizacji egzaminów poprawkowych z języków obcych od 31 sierpnia do 13 września 2020 roku;

 5.  

Szczegółowe informacje znajdują się w postanowieniu nr 10 rektora UW z 5 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym