Informator Rady Naukowej

IEiAK UW

 

Skład Rady IEiAK w latach 2016-2020

 

przewodnicząca RNI
dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW
a.malewska-szalygin@uw.edu.pl

zastępca przewodniczącej RNI
dr hab.  Magdalena Radkowska-Walkowicz
m.radkowska-walkowicz@uw.edu.pl

sekretarz RNI
mgr Joanna Lipińska
jm.lipinska2@uw.edu.pl

 

Pracownicy samodzielni:

 

Pozostali pracownicy:

 

Przedstawiciele pracowników z głosem doradczym:

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 

Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Naukowej IEiAK

Rok 2019