Akademiki 2019/2020

Informujemy, że 5 czerwca została uruchomiona tura składania wniosków o miejsce w domu studenta w USOSweb na rok akademicki 2019/2020.

Data dodania: 
07-06-2019

Wszystkie terminy związane z ubieganiem się o miejsce w domu studenta określa Komunikat, który zamieszczony jest na stronie Biura Spraw Studenckich.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2019/2020, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

 

Komunikat Biura Spraw Studenckich w pdfie.