Praktyki dla studentów - Erasmus +

Data dodania: 
05-04-2016

Szanowni Państwo,
Na bieżąco przyjmowane są wnioski na zagraniczne praktyki w ramach funduszy Erasmus+. Studenci sami znajdują sobie instytucję, która będzie ich gościć, a następnie wypełniają następujące dokumenty (dostępne na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/dla-absolwentow-praktyka). Dokumenty te muszą być zaopiniowane przez koordynatorów ds. mobilności, czyli Karoliny Bielenin-Lenczowskiej (k.bielenin@uw.edu.pl) lub Huberta Wiercińskiego (hubertwier@gmail.com).

  1. zgłoszenie kandydatury studenta;
  2. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility);
  3. oświadczenie dot. statusu studenta UW;
  4. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+.

Na stronie znajdują się też opisane zasady, dokąd można udać się na praktykę i jak postępować krok po kroku.
Minimalny okres trwania praktyk to 2 miesiące, a maksymalny – 90 dni.
Miesięczne finansowanie:

  1. 600 EURO  - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  2. 500 EURO - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  3. 400 EURO - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Szczegółowe pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek z BWZ, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;
tel. 22  55 24 068, a także do Instytutowych koordynatorów: Karoliny Bielenin-Lenczowskiej (k.bielenin@uw.edu.pl) i Huberta Wiercińskiego (hubertwier@gmail.com).