Samorząd Studentów IEiAK UW

Skład Samorządu Studentów IEiAK UW:

 

W dniu 21.11.2017 w wyborach do Zarządu Samorządu Studentów IEiAK zostali wybrani:

Kacper Kasdepke -  kkasdepke@gmail.com (przewodniczący)

Magda Kalinowska - magdakalino@gmail.com

Joanna Dąbrowska - j.ostaszewska@student.uw.edu.pl

 

Kontakt: ieiak.samorzad@gmail.com

Dyżur: kontakt e-mail

Facebook

Strona Samorządu Studentów UW