Komisja Stypendialna

Skład Komisji ds. Stypendium Socjalnego Wydziału Historycznego

Katarzyna Śniecińska – przewodnicząca Komisji / koordynator ds. stypendialnych

Ewelina Kucharska

Judyta Majkowska

Marta Wardaszko-Bareja (etnologia)

Adres mailowy: komisjastypendialna.wh@uw.edu.pl

Stypendium socjalne w r.a. 2020/2021

Termin – aby otrzymać wyrównanie za październik wniosek należy złożyć do 30 października 2020 roku. W kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

Forma – wniosek składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb.

Wniosek oraz oświadczenie o dochodach wraz z niezbędną dokumentacją można złożyć osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (budynek dydaktyczno-administracyjny, kampus główny) w poniedziałki i środy w godz. 10.00-13.00 lub wysłać drogą pocztową na adres:

Koordynator ds. stypendium socjalnego
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Funkcję koordynatora ds. stypendialnych WNKS pełni p. Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl

Regulamin świadczeń dla studentów: 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf

Zasady ustalenia składu rodziny wnioskodawcy oraz wysokości dochodu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

UWAGA:

Zgodnie z Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (służą do tego wzory oświadczeń A i B). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór oświadczenia do pobrania z USOSweb w trakcie składania wniosku).

Oświadczenie A – dla osób, które uzyskują dochód z tego samego podlegającego opodatkowaniu źródła, co w 2019 r.

Oświadczenie B – dla osób, które nie wykazały dochodu na zaświadczeniu z US lub całość ich dochodu z zaświadczenia została utracona.

Oświadczenie C – zamiast ZUS dla studentów – można z niego skorzystać, jeśli student nie złożył zeznania podatkowego (i jest na to zaświadczenie z US) i jest w sytuacji, w której podlega ubezpieczeniu rodziców (ma mniej niż 26 lat). Oświadczenie to w żadnym wypadku nie zastępuje zaświadczenia z ZUS od osób, które złożyły zeznanie podatkowe za 2019 r.

Oświadczenie D – wzór ogólny

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

 

 

Regulaminy dot. spraw socjalnych (strona Biura Spraw Studenckich UW)

Odwoławcza Komisja Stypendialna UW

Powiązane materiały