Zasady udostępniania

Źródła etnograficzne udostępnia się w czytelni, wyłącznie do celów naukowych, pracownikom Instytutu i studentom etnologii UW.

 

Od osób z zewnątrz wymagane jest pisemne zaświadczenie potwierdzające naukową potrzebę wykorzystania materiałów.

Wszystkie materiały traktowane są jako źródła na prawach rękopisu, chronione są prawem autorskim i nie wolno ich kopiować. W sprawach szczególnych wszelkie decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.

Charakterystyka zbiorów znajduje się w zakładce „O zbiorach”.

Szczegółowe informacje o poszczególnych jednostkach uzyskuje się na miejscu. 

Dodatkowe kwerendy w zbiorach możliwe są za pośrednictwem prowadzącego sekcję po wcześniejszym umówieniu.

Powiązane materiały