UWAGA! Nowe zarządzenie Rektora UW dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim

21 maja Rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. 

Zarządzenie: LINK 

Data dodania: 
10-03-2020

Prosimy o zapoznanie się z nowym zarządzeniem Rektora UW z dnia 21 maja 2020: Zarządzenie nr 105 - w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

KSZTAŁCENIE

przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020

– WYJĄTEK: zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań, praktyk etc. (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych);

wprowadzenie harmonogramów zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach studiów;

zawieszenie obozów studenckich nieobjętych programem studiów;

przeprowadzanie zajęć, zaliczeń, egzaminów (w tym dyplomowych) zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym;

zawieszenie egzaminów i zaliczeń odbywających się w budynkach UW.

PRACA

możliwość pracy zdalnej

– WYJĄTEK: pracownicy, od których obowiązków zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków społeczności akademickiej lub ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;

możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy

– Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy.

Nadal obowiązują:

zawieszenie służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu do 30 czerwca 2020 roku;

odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW do 31 sierpnia 2020 roku;

wstrzymanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach do 30 czerwca 2020 roku;

uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych, określone w zarządzeniu nr 67 rektora UW z 3 kwietnia 2020 roku.