AKADEMIKI 2020/2021

Data dodania: 
27-08-2020

Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta – AKADEMIKI 2020/2021

 

Proszę zapoznać się z komunikatem na stronie BSS:

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/

Wniosek oraz oświadczenie o dochodach w plikach pdf oraz skany dokumentacji potwierdzającej wysokość dochodu na osobę w rodzinie, studenci Instytutów Muzykologii, Historii sztuki, Etnologii i antropologii kulturowej przesyłają na adres koordynatora ds. stypendialnych: k.sniecinska@uw.edu.pl

UWAGA: Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku (par 8 ust. 4 Załącznika do zarządzenia nr 142 Rektora UW).

 

Kompletny wniosek o akademik składa się z: pdf wniosku, pdf oświadczenia o dochodach, skanów dokumentacji potwierdzającej dochód, mapki z odległością z miejsca stałego zamieszkania. Uwaga: cudzoziemcy nie składają oświadczenia o dochodzie.

 

Regulamin świadczeń dla studentów: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.20...

  • Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • Zasady ustalenia składu rodziny wnioskodawcy oraz wysokości dochodu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Zasady i tryb przyznawania miejsc w akademikach stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.